top of page

M/Gallery

A. Briāna iela 9

LV: Miķelis Vanags “KĀ ATVER ACIS TĀ IESPĪD GAISMA” [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku]


‘’Šoreiz sevī ir iespēja ieskatīties caur ceļa zīmēm un TV ekrāniem. Spontānā sadarbībā satiekas mākslinieki, radot audio - vizuālas kolāžas, kurās mijas filosofija un mīlestība.’’


Miķelis Vanags ir mūziķis, kurš M/darbnīcā ir piedalījies neskaitāmos JAM SESSION vakaros un koncertos. Izstādē ‘’KĀ ATVER ACIS TĀ IESPĪD GAISMA’’ apvienojas dažādi ar M/darbnīcu saistīti mākslinieki un mūziķi, kas katrs caur citu mediju, sadarbojoties ar Miķeli, atspoguļo viņa dzeju - prāta un sirds ceļus.


ENG: Miķelis Vanags “KĀ ATVER ACIS TĀ IESPĪD GAISMA” [Exhibition Opening] [Meet the Artist]


Join us for an exciting art exhibition, where you will have a unique opportunity to explore your inner self through road signs and TV screens. Our talented artists come together in a spontaneous collaboration, creating captivating audio - visual colleges that seamlessly blend philosophy and love.


At the heart of this exhibition is Miķelis Vanags, a gifted musician who has participated in numerous JAM SESSION evenings and concerts at M/Darbnīca. Together with other artists and musicians associated with M/Darbnica, Miķelis has crafted a visually stunning and thought - provoking exhibition titled "WHEN YOU OPEN YOUR EYES THE LIGHT SHINES".

bottom of page