top of page

Kim?

Sporta iela 2 k-1

LV: Grupu izstāde “Betweenness: Technoculture and the Baltics” (Becca Abbe (US), Uģis Albiņš (LV), Valdis Celms (LV), Jānis Dzirnieks (LV/NL), Flo Kasearu (EE), Oliver Laric (AT/DE), Deimantas Narkevičius (LT), Norman Orro & Joonas Timmi (EE), Adriana Ramić (US/PL), Tarwuk (US/HR), Evita Vasiļjeva (LV/FR)


Izstādē Betweenness: Technoculture and the Baltics (“Starpesamība: tehnokultūra un Baltijas valstis”) tiek pētīta ražošana un tehnoloģijas (tehnicity), sapulcinot māksliniekus no Baltijas un ārpus tās. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā Baltija ir piedzīvojusi dramatiskus ģeopolitiskus satricinājumus un varas maiņas. Reģions, kas kādreiz bija saistīts ar Padomju Savienību quazi-politiskā izolācijā, tagad ir vēl neskaidrāks un miglaināks, un tajā valdošā kultūras atmosfēra, šķiet, vienmēr meklē stabilu pamatu.


Šajā izstādē kultūridentitātes tiek savienotas tehnokulturālās un tīklveida epistēmās, saistot tās ar pārrautām vēsturēm. Šī dažādu paaudžu un mediju mākslinieku, pētnieku, programmētāju un dizaineru grupa seko tehnokultūras ietekmei Baltijas mākslā un dzīvē, izstādot jaunus un no arhīviem izceltus darbus, kas radīti pēdējo piecdesmit gadu laikā.ENG: Group exhibition “Betweenness: Technoculture and the Baltics” (Becca Abbe (US), Uģis Albiņš (LV), Valdis Celms (LV), Jānis Dzirnieks (LV/NL), Flo Kasearu (EE), Oliver Laric (AT/DE), Deimantas Narkevičius (LT), Norman Orro & Joonas Timmi (EE), Adriana Ramić (US/PL), Tarwuk (US/HR), Evita Vasiļjeva (LV/FR)


Betweenness: Technoculture and the Baltics explores production and technicity through a gathering of Baltic and international artists. Over the past thirty years, the Baltics have experienced dramatic geopolitical upheavals and shifts in power; once bound to the Soviet Union in quasi-political isolation, the region is now more opaque and free-floating, with a cultural atmosphere that always seems to be in search of solid ground.


The exhibition imagines cultural identities as technocultural and networked epistemes, binding them through their broken histories. Intergenerational and operating across mediums, this group of artists, scholars, programmers, and designers trace the effects that technoculture has had on Baltic art and life by showcasing their creations—new and old—made over the last fifty years.


bottom of page