top of page

Survival Kit

18-22

Vidzemes tirgus, Brīvības iela 90

LV: Starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit 14 “Attāluma draudzības”; “Mākslinieks ir klātesošs”  [Tikšanās ar mākslinieku] [Performance] [Tūre 19:00 un 21:00]


Laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit ietvaros šoreiz notiek divas izstādes – festivāla centrālā izstāde Attāluma draudzības Ingas Lāces un Alīsijas Nokas mākslinieciskajā vadībā, kā arī iedvesmojošā projekta Mākslinieks ir klātesošs noslēguma izstāde, kurā izstādīti darbi, ko septiņi Latvijas mākslinieki radījuši kopā ar skolēniem no visas Latvijas.


Riga Last Thursdays ietvaros ieeja abās izstādēs – bez maksas. No pl. 18.00 līdz 19:00 būs vēsturiska kvīru videomākslas programma "Obscene West. Naglis".

No pl. 19.00 Radio Tīrkultūra DJ sets kopā ar Maiklu Holandu (Michael Holland). Pl. 19.00 un pl. 21.00 – tūres abās izstādēs mākslas mediatoru vadībā.


Izstādes Attāluma draudzības ideja izriet no starptautisko vēsturisko saišu rašanās, uzturēšanas un izzušanas procesiem 20. gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados, kad Padomju Savienība un citas sociālistiskā bloka valstis mērķtiecīgi sadarbojās ar valstīm Āfrikā, vienlaikus gan piedaloties to dekolonizācijā, gan mēģinot tās kolonizēt no savas puses un uzspiežot tām sociālisma ideoloģiju – sākot ar ekonomisko un militāro atbalstu, beidzot ar izglītības un kultūras apmaiņas programmām. Pētot šo procesu norisi, aktualizējas jautājums, kas kalpo par izstādes vadmotīvu: vai ģeopolitiskās sadrumstalotības laikmetā, kurā dzīvojam šobrīd, ir iespējams veidot un uzturēt tādas starptautiskas alianses, kuru pamatā ir draudzība un solidaritāte, nevis varas un tirgus dinamika?


Izstādē Mākslinieks ir klātesošs savukārt apskatāmi seši mākslas darbi, kas ar dažādu laikmetīgās mākslas mediju starpniecību atklāj jauniešiem Latvijas reģionos aktuālas tēmas. Izstādes līdzkuratori un mentori ir mākslinieku kolektīvs TENTHAUS no Norvēģijas. Izstādes līdzautori savukārt ir arī paši skolēni no Rīgas, Liepājas, Jelgavas, Antūžiem, Strenčiem un Aglonas. Izstāde aktualizē jautājumus gan par mākslinieku kolektīva lomu un kopienas mākslas darbu vietu laikmetīgās mākslas kartē, gan mākslinieka iekļaušanos izglītības sistēmā un laikmetīgo mākslu kā iekļaujošu rīku tās uzlabošanā. 


ENG: International Contemporary Art Festival Survival Kit 14 “Long-distance Friendships”; “The Artist is Present” [Meet the Artist] [Performance] [Curator’s Tour on 7pm and 9pm] 


This year's contemporary art festival Survival Kit 14 features two exhibitions – the festival's central exhibition Long-distance Friendships, curated by Inga Lāce and Alicia Knock, and the final exhibition of the inspiring project The Artist is Present. 


During the Riga Last Thursdays event – free entry to both exhibitions. Starting from 6:00 PM till 7:00 PM there will be a historical queer video programme of the project "Obscene West. Naglis". Starting at 7:00 PM: Radio Tīrkultūra DJ set with Michael Holland. At 7 PM an 9 PM tours of both exhibitions led by art mediators.


The idea of the exhibition Long-distance Friendships stems from history of emancipation struggles in the 1960s, when the Soviet Union and other socialist bloc countries purposefully cooperated with countries in Africa, participating in their decolonisation processes - from economic and military aid to educational and cultural exchange programmes, while attempting to impose socialist ideology through indirect colonization. Although the primary aim of these ideologically motivated aid programmes was to extend socialism's influence in the world, they often offered the communities of students, artists and workers involved a completely new experience and a new perspective on the world.

Embedded in the complex legacy of the Cold War festivals that served as performances of peace and friendship, artists and artist collectives in Riga propose a redefined framework for a transnational event addressing the issues of co-existence today. Cross-cultural exchanges enact a deconstructed congress for future friendships, where traces of lesser-known episodes of Soviet cultural diplomacy merge with fictional encounters.

Alongside the exhibition Long-distance Friendships, the result of the project The Artist is Present will be on display: an exhibition of artworks created by schoolchildren together with 7 Latvian artists – Artūrs Punte and Maksims Šenteļevs, Anda Lāce, Gundega Evelone, Kristīne Brīniņa, Eva Vēvere, Vika Eksta.

bottom of page