top of page

Maxim Boxer Gallery

18-22

Lāčplēša iela 48

LV: Ieva Stalšene "Pilnīga Izbeigšanās" [Tikšanās ar mākslinieku]


Personālizstādē "Pilnīga Izbeigšanās" multi-mediju māksliniece Ieva Stalšene turpina pētīt sev raksturīgo spirituālo tēmu klāstu un rada telpu jautājumam: "Kādu esam radījuši savu dvēseli? Un vai mēs varam sākt no jauna?"


Izstādi iedvesmojušas pārdomas par pasauli, kur Titānu karus pavada vardarbība un terors.


Šie ir brīži, kad metafiziskajam pievēršam īpašu uzmanību. Jau kopš seniem laikiem cilvēki ir mēģinājuši atkodēt mūsu eksistences jēgu, pētīt un klasificēt cilvēka garīgās pieredzes un mijiedarbību ar materiālo pasauli. Tajā skaitā "dvēsele" kā termins ir lietots un pētīts daudzās disciplīnās, taču sagalbājis netveramības auru.


Viens no veidiem, kā varam aplūkot šo parādību, ir definēt to kā enerģijas daudzumu, kas maina savu vibrāciju frekvences. Ja pieņemam, ka mūsu enerģija ir inteliģenta, kādas zināšanas ārpus kultūru un kapitālisma sociālajām konstrukcijām esam ieguvuši? Vai ir kaut kas tāds, ko cilvēce nevar pakļaut un mainīt, vai pastāv Visuma likumi? Vai mēs kā inteliģenta suga esam ļaunprātīgi izmantojuši savas radīšanas spējas tiktāl, ka esam nolemti neizbēgamām materiālās pasaules beigām? 


ENG: Ieva Stalšene "Total Cessation" [Meet the Artist]


In her solo exhibition "Total Cessation" multimedia artist Ieva Stalšene continues her exploration of spiritual experiences and creates a space for questions like: How have we sculpted our souls? And can we start again?


Exhibition is inspired by times of great sorrow and pain, violence and terror. As then we start to wonder about the metaphysical attributes of humankind. Since early times people have tried to tell the story of our existence, characterise the human experience and interaction of the material world.


“Soul” as a term has been used and researched in multiple disciplines. One of the ways we can look at the phenomena is to define it as an amount of energy that can shift its vibration frequencies. If we assume our energy is intelligent, what knowledge have we gained, what lessons learned that are beyond the social constructs of cultures and capitalism. Is there anything that can't be dominated and changed by humankind, are there laws of the Universe? Have we, as an intelligent species, abused our capacity for creation to such an extent that we are doomed to the inevitable end of the material world?


bottom of page