top of page

Bārs Liepa

18-22

Avotu iela 23A

LV: Aivis Pīzelis “Kaviārs”


Gleznu izstāde “KAVIĀRS”

Šīs gleznas nepārprotami izstaro KAVIĀRU.

Es labāk izvēlos skrienošu jaguāru.

Kādam citam mentāli  patiks lūsis.

Ja ieskatīsieties viņa acīs, miers pārņems JŪS.

Viegli plūst upe kā pirksti caur zīda šalli. Ietinieties tajā un plūstiet līdz.

Līdz vairs ibumetīns nepalīdz.

Esiet kā Gauja, kas noģībst savos senlejas krastos.

Cik daudz cilvēku tur neatrastos.

Tikai neesiet ka rudens lapa. Pēdējā.

Aiz nākamā stūra jau gaida prieka dāma nākamā.

Liepu stumbri krāsojas rozā,

Bet, ja gribat atrast īstu KAVIĀRU, nāciet iepirkties Stockmanā.

Aivis Pīzelis dzimis 1988. Gadā Preiļos. 2009. Gadā pabeidzis Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Vizuāli plastiskās mākslas programmu. 2013. Gadā ieguvis mākslas bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē, bet 2015. Gadā humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās. Aivja Pīzeļa radošā darbība cieši saistīta ar Latgali. Viņa darbi bijuši skatāmi gan dzimtajos Preiļos, gan citviet Latgalē – Rēzeknē, Daugavpilī, Varakļānos, Balvos, Krāslavā, tāpat arī citur Latvijā – Jelgavā, Jūrmalā,Valmierā kā arī Rīgā.


ENG: Aivis Pīzelis “Caviar”


Exhibition "Caviar"

These paintings most definitely emit CAVIAR.

I'd rather choose a running Jaguar,

Some would consciously prefer a lynx.

If you look in to their eyes, peace will take over YOU.

The river flows gently, like fingers caressing a silk scarf. 


Wrap yourself and flow along with it.

Until the pain killers do not help you anymore.

Be like the river Gauja, who faints in her ancient shore.

Many people will not be present.

Though be not like an autumn leaf. The last one.

Around the following corner the next temptress is waiting.

The linden trees slowly turn to pink.

But if you want to find real CAVIAR, come and buy it in the Stockmann supermarket. 

Aivis Pīzelis, born in 1988, in the town Preiļi, Latvia. Aivis graduated The Rēzeknes secondary school of art and design, programme of visual and plastic art. In the year 2013 he received a Bachelors degree at the Latvian Art Academy, Latgale district. In 2015 Aivis aquired his Masters degree in Humatarian art science. Aivis Pīzelis art is very connected with the region of Latgale. His paintings have been exhibited in his birthplace of Preiļi, as well as other parts of Latgale: Rēzekne, Daugavpils, Varakļāni, Balvi, Krāslavā and other cities in Latvia such as - Jelgava, Jūrmala, Valmiera and Rīga.

bottom of page