top of page

Provodniks

"An Almost Hermetic Sadness" Adriana Vignere

Adriāna Vīgnere. "Gandrīz hermētiskas skumjas" Izstāde ir gleznota dzejas instalācija par laiku, skumjām un cerību – stāsts, ko ieraudzīt senā un pamestā industriālā telpā, kura atkal kļūst dzīva cilvēku soļu skatienos. Darbs radīts šī gada pavasarī, reaģējot uz aktuālajiem pasaules notikumiem pandēmijas ēnā un nežēlīgo karu Ukrainā - domājot par daudzajiem tūkstošiem nevainīgu cilvēku upuru, kuriem vēl bija tik daudz sapņu un cerību, kuras tā arī netika izdzīvotas – šī dzejas instalācija ir veltījums viņu piemiņai. Izstādes noslēgumā, 29.septembrī būs mākslinieces izpildīta “Klusuma performance”, simboliski veltīta cilvēkiem, kuru šīs zemes gaitas ir traģiski pārrautas politiskās vardarbības un bezatbildības dēļ.

Darbi radīti uz 10x10cm māla plāksnītēm, kuras apgleznotas eļļas tehnikā, izmantojot dabīgo ultramarīna pigmentu, kas iegūts no Afganistānas zilā lazurīta akmens. Darbā izmantoti māla ķieģeļi, dabas elementi, papīrs, un citi videi draudzīgi materiāli.

Adriāna Vīgnere ir gleznotāja, kurai patīk arī rakstīt. Iedvesmu radošajam darbam gūst no dabas, ticības, savas ģimenes, arhitektūras, kultūras, aktuālajiem pasaules notikumiem un personīgajām dzīves sajūtām. Dzimusi 1986. gadā Rīgā. Absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot bakalaura un maģistra grādus glezniecībā (2010, 2012) un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu (2006). Izstādēs piedalās kopš 2004. gada un sarīkojusi vairākas personālizstādes Latvijā un ārvalstīs. Viņas gleznas atrodas privātkolekcijās Latvijā, Vācijā, Austrijā, Francijā, Itālijā, Portugālē, ASV, Austrālijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Beļģijā, Dānijā un citviet ārvalstīs. 2016. gadā ieguvusi 2. vietu Baltijas jauno gleznotāju konkursā “Young Painter Prize” Viļņā, Lietuvā. Dzīvo un strādā Rīgā.

 

The exhibition is a painted poetry installation about time, sadness and hope - a story to be seen in an old and abandoned industrial space, which comes alive again with the looks of people's footsteps. The work was created in the spring this year, in response to current world events in the shadow of the pandemic and the cruel war in Ukraine - thinking about the many thousands of innocent victims who still had so many dreams and hopes that were not fulfilled - this poetry installation is a tribute to their memory. At the end of the exhibition, on September 29, the artist will perform the "Silence performance", dedicated to the people whose lives have been tragically disrupted by political violence and irresponsibility.

The works are created on 10x10cm clay plates, which are painted in the oil technique, using the natural ultramarine pigment made from the blue lapis lazuli stone of Afghanistan. Clay bricks, natural elements, paper and other environmentally friendly materials are used in the work.

Adriana Vignere is a Latvian painter (b.1986) who also likes writing stories and poetry. For her creative work gets inspiration from nature, belief, her family, architecture, culture, current world events and personal feelings of life. She graduated from the Art Academy of Latvia with Bachelor's and Master's degrees in Painting (2010, 2012) and from the Janis Rozentals Riga Art High School (2006). Has been participating in exhibitions since 2004 and has made several solo exhibitions in Latvia and abroad. Her paintings are in private collections in Latvia, Germany, Austria, France, Italy, Portugal, USA, Australia, United Arab Emirates, Belgium, Denmark and other countries. In 2016, she won 2nd place in the "Young Painter Prize" competition for young painters from Baltic States in Vilnius, Lithuania. Lives and works in Riga.

 


bottom of page