top of page

Kim

“Splintered Realities” RIXC Art Science Festival, featuring work by 13 artists; “Tension” Maija Kurševa

RIXC Mākslas un zinātnes festivāla izstāde “Trauslā realitāte”

RIXC Mākslas un zinātnes festivāls ar nosaukumu “Trauslā realitāte” norisināsies Rīgā no 25. augusta līdz 16. oktobrim. Šī gada festivāls tiecas aplūkot mūsu laikmeta mestos izaicinājumus: līdzās mediju visuresamībai, nedrošībai par pandēmijas sekām un sociālajai sašķeltībai, ko vēl vairāk pastiprina līdzās notiekošais karš, šobrīd pieredzot mūsdienu pasaules “trauslo realitāti'.

Ko māksla var? Ko zinātne piedāvā? Kādas virtuālās un paplašinātās realitātes tehnoloģijas mums palīdzētu kļūt empātiskākiem – vienam pret otru un pret mūsu planētu? RIXC Mākslas un zinātnes festivāla “Trauslās realitātes” mērķis nav sniegt atbildes, bet gan radīt platformu kopīgām sarunām un “vizionēt” – kā uzbūvēt pasauli, kurā tāds karš – kā šobrīd notiekošais Krievijas uzbrukums Ukrainai – nebūtu iespējams.


Mākslinieki: Debija DINGA / DBBD.SG (Debbie DING / DBBD.SG, SG), Jakobs KIRKEGĀRS (Jacob KIRKEGAARD, DK), Mario KLINGEMANS (Mario KLINGEMANN, DE), Hajuna KVONA (Hayoun KWON, KR), Memo Akten (TR), Lorāns MINJONO un Krista ZOMMERERE (Laurent MIGNONNEAU and Christa SOMMERER, FR/AT), Alvis MISJUNS (LV), Jurģis PETERS (LV), Sahedžs RAHALS (Sahej RAHAL, IN), Alisone STJUARTE (Allison STEWART, US), Sabīne ŠNĒ (LV), Teo TRIANTAFILIDIS (Theo TRIANTAFYLLIDIS, GR).


“Spriedze” Maija Kurševa


"Mūsu robeža ir līnija zem spiediena. Lielais cietums tepat pāri upei, slepkava elpo aiz žoga. Plūst nafta, spiegi, propaganda. Plūst asaras, dusmas un naids. Spekulatīvo ainavu klusi apsargā ar valodu sapāroti koku un krūmu grupējumi." Kurševa, 2022. gada augusts


 

This year's RIXC Art Science festival. SPLINTERED REALITIES will take place in Riga from August 25 until October 16, 2022. This year, the festival will explore the challenges of our contemporary condition: media ubiquity, pandemic concerns, and social divisions, which, affected moreover by an ongoing war, have landed us in a world of splintered realities. What can art do? What can science offer? What kind of virtual and augmented reality technologies can help us become more empathetic – towards each other and our planet? The aim of the RIXC Art Science Festival: SPLINTERED REALITIES is not to provide answers but to be a forum for revising the “splinters” of our contemporary condition and envisioning what it would take to build a world in which wars like the current Russian onslaught on Ukraine would become impossible.


Artists: Debbie DING / DBBD.SG (SG), Jacob KIRKEGAARD (DK), Mario KLINGEMANN (DE), Hayoun KWON (KR), Memo Akten (TR), Laurent MIGNONNEAU & Christa SOMMERER (FR/AT), Alvis MISJUNS (LV), Jurģis PETERS (LV), Sahej RAHAL (IN), Allison STEWART (US), Sabīne ŠNĒ (LV), Theo TRIANTAFYLLIDIS (GR/US).


"Tension" Maija Kurševa


"Our border is a line that has come under pressure. The big prison zone right here across the river, with the murderer breathing behind fence. The flow of oil, spies and propaganda. The flow of tears, anger and hatred. This speculative landscape is protected, silently, by groupings of trees and bushes that have been coupled with language." Kurševa, August 2022


 


bottom of page