top of page

Kalnciema kvartāla galerija

“Absurdly Correct” Maruta Gredzena

LV: Marutas Gredzenas izstāde "Absurdi Korekts"


No 7. līdz 28. janvārim Kalnciema kvartāla galerijā skatāma mākslinieces Marutas Gredzenas izstāde "Absurdi Korekts". Izstādes vadmotīvs ir atlasīti reāli citāti instalāciju un grafiku veidā no ikdienas populārākā komunikācijas rīka - mobilā telefona. Auto korektora sirreālā realitāte ikdienišķo padara interesantu un, padarot to dzīvu caur objektiem telpā, autore liek novērtēt skaisto kļūdās, nekorektajā, un aicina uz dialogu par valodas lietojumu ikdienā jaunā formā.


ENG: Maruta Gredzena “Absurdly Correct”


From January 7 to 28, the exhibition "Absurdi Korekts" by the artist Maruta Gredzena can be seen in the Kalnciems quarter gallery. The motif for the exhibition is selected real quotes in the form of installations and graphics from the most popular everyday communication tool - the mobile phone. The surreal reality of the autocorrector makes the everyday interesting and, by making it alive through the objects in the room, the author helps appreciate the beauty in mistakes, in the uncorrected, and creates a dialogue about the use of language in everyday life in a new form.

bottom of page