top of page

Galerija Rāmis

"Likteņi" Arturs Akopjans

Riga Last Thursdays galeriju vakara ietvaros būs iespējams apskatīt Galerija Rāmis salona aizkulises - ierāmēšanas darbnīcu!


LV: Artūrs Akopjans personālizstāde “Likteņi”


“Portretos cenšos attēlot sajūtas, kas pārņem šajā mainīgajā ikdienā - katrs cilvēka liktenis ir ar savu stāstu, tāpēc nav svarīgi attēlot akadēmiski pareizi, bet noķert neredzamās emocijas svarīgajos dzīves pagriezienos.” Artūrs Akopjans


Artūra Akopjana dzīvā, bet ļoti sarežģītā krāsu palete liek pamanīt viņa gleznas desmitiem citu autoru darbu vidū. Krāsa ir viņa izteiksmes līdzeklis un viņa spēks. Viņa mākslas darbu radīšana ir pilnīgas brīvības izpausme, kurā nekas nav neiespējams.


Tā, kopā ar izmalcinātiem, bet absraksti veidotajiem tēliem, veido visai izteiktu personīgo stilu. Stils, kas atstāj sajūtu par paša brīvību, iespējams, tāpēc, ka ļauj saviem darbiem it kā neiegulties audekla robežās un atļaujas veidot darbus, kuru pamatā ir prieks. 


Savu pieeju glezniecībai mākslinieks apraksta šādi: "Es cenšos izjust, kas skan manī, kad es gleznoju. Tad es pielāgojos šai iekšējai mūzikai – tā ir spēlēšanās ar krāsām bez kādas noteiktas tēmas, taču šī spēle rada skaidrību, un es saprotu, ko es vēlos uzgleznot. Un jo vairāk es strādāju pie kādas gleznas, jo dziļāk es tajā ietiecos un tā kļūst arvien ekspresīvāka. Pats galvenais ir izjust šo iekšējo mūziku un pārnest to uz audekla, cik vien izteiksmīgi iespējams." 


ENG: Artūrs Akopjans exhibition “Destinies”

"In my portraits I try to capture the feelings that arise from shifting everyday life - every person's destiny has its own story, for me it's not important to portray it academically, but to catch the invisible emotions that come from the important turning points in life." Artur Akopjan


Artur Akopjan's lively but highly complex colour palette makes his paintings stand out among dozens of others. Colour is his means of expression and his strength. His artwork is an expression of complete freedom, in which nothing is impossible.


This, together with the sophisticated but absurd images, creates a very distinct personal style. This style leaves you with a sense of freedom, perhaps because it allows the work to seemingly stay within the confines of the canvas and is also based on joy. 


The artist describes his approach to painting as follows "I try to feel what is inside me when I paint. Then I adjust to this inner music - playing with the colours without any particular theme and this play creates clarity – I understand what I want to paint. The more I work on a painting, the deeper I go into it and it becomes more and more expressive. The most important thing is to feel this inner music and to bring it to the canvas as expressively as possible." 


As part of the event, Galerija Rāmis offers visitors a special chance to take a look at their framing workshop!

bottom of page