top of page

MASA studija

"Empty structure" Sebastyan Yelles

LV: Māksla nav sarežģīta. Tā ir komplicēta. Mums nav risinājuma, kā aprakstīt attālumu līdz tukšai telpai. Nav tukšas telpas. Katrs burts raksturo lapu. Katrs mākslas objekts sākas no audekla, lapas vai telpas. Izmantojot savu iztēli. Nav nekādu ilūziju. Tukšums jeb tā sauktais 'tukšums' vienkārši labprātāk ir balts vai melns. Izstāde "Tukša struktūra" sazinās ar indivīdu ar melnbaltām krāsām. Nāciet un attēlojiet sevi skototies no iekšēja vai ārēja punkta.


ENG: Art is not complicated. It's complex. We have no solution to describe the distance to empty space. There are no empty spaces. Each letter is describing the page. Every art object is starting from canvas, page or space. Using your imagination. There are no illusions. Emptiness, or so called 'emptiness' just prefers to be white or black. "Empty structure" exhibition is contacting with individual by black and white colors. Come and describe yourself by interior or exterior point of you.

bottom of page