top of page

DOM

“DOMRAISER” art fair by various artists

LV: DOM aicina uz mākslas darbu tirdziņu-ziedojumu vākšanas kampaņu 17.12.-23.12. (datumi tiks pagarināti pēc svētkiem).


Ziedojumi tiek vākti:

- DOM īrei, lai palīdzētu mums šajos sarežģītajos pārmaiņu laikos pārlaist ziemas mēnešus un lai mēs turpinātu priecēt ar izstāžu un notikumu sezonu arī nākamajā gadā;

- Ukrainas atbalstam ģeneratoru iegādei.


Iegādāties varēs DOM mākslinieku un draugu darinājumus. Piedalās: Agate Tūna, Anete Grīnberga, Anna Malicka, Chugun, Dzelde Mierkalne, Dena Doloresa Sircova, Elīna Mekša, Elīna Salnāja, Elīne Buka, Elza Lapiņa, Gints Virgilijs Tilks, Ieva Viese-Vigula, Karlīna Marta Zvirbule, Kopandrapants, Latvānija, Liene Rumpe, Mailo Štern, Marta Viktorija Agruma, Roberts Svižeņecs, Sabīne Šnē, Viktorija Balašova (saraksts var papildināties).


Norēķini skaidrā naudā


ENG: DOM invites you to the art fair-donation campaign 17.12.-23.12. (dates will be extended after the Holidays).


Donations are collected:

- for the DOM rent, so that in these difficult times we are able to survive the winter months and continue to provide you with exhibitions and events next year as well;

- for the Ukraine's support (purchase of the generators).


You will be able to buy the creations of DOM artists and friends. Participants: Agate Tūna, Anete Grīnberga, Anna Malicka, Chugun, Dzelde Mierkalne, Dena Doloresa Sircova, Elīna Mekša, Elīna Salnāja, Elīne Buka, Elza Lapiņa, Gints Virgilijs Tilks, Ieva Viese-Vigula, Karlīna Marta Zvirbule, Kopandrapants, Latvania, Liene Rumpe, Mailo Štern , Marta Viktorija Agruma, Roberts Svižeņecs, Sabīne Šnē, Viktorija Balašova (the list can be extended).


Cash payments only

bottom of page