top of page

MASA - HEX

Elizabetes iela 2A

LV: Ksenijas Labeckas gleznu izstāde [tikšanās ar mākslinieku]


Ksenijas Labeckas gleznu varoņi pārveido viņas dzīves notikumus un emocijas par karikatūrām, kas atspoguļo sevis meklēšanas un atklāšanas ceļu, iekšējā bērna aptveršanu un viņas pašas sievišķības definīcijas izpēti. Caur spilgtām krāsām un šķietami nestabilām formām viņa stāsta par savām pārmaiņām personīgā neparastajā stilā.


ENG: Exhibition by Ksenia Labecka [Meet the Artist]


The characters in Ksenia Labecka's paintings transform the events and emotions of her life into caricatures that reflect the path of self-discovery, embracing the inner child and exploring her own definition of femininity. Through bright colors and seemingly unstable forms, she tells the story of her changes in personal unusual style.


bottom of page