top of page

LMA

Kalpaka bulvāris 13, Art Academy of Latvia

LV: ​​Latvijas Mākslas akadēmija un Riga Last Thursdays aicina apmeklētājus uz pasākumu ciklu “MĀKSLA STRĀDĀ / ART WORKS” [tikšanās ar mākslinieku] [izstādes atklāšana] [darbnīca]


Šī gada janvārī Latvijas Mākslas akadēmija un Riga Last Thursdays galeriju vakars aizsāk sadarbību, kas dos iespēju ikvienam tuvāk iepazīt mākslas procesu aizkulises. No janvāra līdz aprīlim katru mēneša pēdējo ceturtdienu no plkst. 17:00 interesenti ir aicināti galeriju vakaru iesākt Latvijas Mākslas akadēmijā, apskatot studentu darbu izstādes un piedaloties sarunās un radošās aktivitātēs.


Šī mēneša “MĀKSLA STRĀDĀ / ART WORKS” pasākums veltīts LMA Vizuāli plastiskās mākslas nodaļai - stikla, keramikas un tekstila mākslai. 


🟡 Apmeklētāji aicināti vakara gaitā apskatīt vairākas studentu darbu ekspozīcijas un piedalīties radoši izzinošās aktivitātēs vairākos Latvijas Mākslas akadēmija stāvos. 


🟡 Kopā ar keramikas apakšnozares studentiem apmeklētāji aicināti apskatīt īpašu ievērību guvušos studiju darbus, vērot studentus viņu mākslas radīšanas procesā, savukārt “Materiālu darbnīcā” sataustīt un uzzināt vairāk par keramikas izejmateriāliem. 


🟡 Vakara gaitā būs skatāmi arī stikla un tekstila mākslas studentu darbi un izejmateriāli.


🟡 Tāpat jau apmeklētāji aicināti LMA 2.stāvā skatīt glezniecības studentu jaunāko izstādi “VILCE4” un iepazīt īpašu gleznu izstāžu punkta NAGLA jaunatklātajā ekspozīcijā LMA pagrabstāvā. 


Atvērti mākslai un atvērti sarunām! Tiekamies Latvijas Mākslas akadēmijā! 🤩


ENG: This January, the Art Academy of Latvia (AAL) and Riga Last Thursdays (RLT) are launching a gallery evening collaboration that will give everyone the opportunity to get a closer look behind the scenes of the artistic processes [Meet the Artist] [Exhibition Opening] [Workshop]


From January to April, on the last Thursday of every month from 17:00, visitors are invited to start the Gallery Evening at the Art Academy of Latvia by viewing student exhibitions and taking part in talks and creative activities.


This month's "ART WORKS" event is dedicated to the Department of Visual Plastic Arts at the Latvian Academy of Art which represents ceramics glass and textile art. 


🟡 Visitors are invited to view several exhibitions of student works and participate in creative and educational activities on several floors of the Art Academy of Latvia. 


🟡  Together with students from the ceramics department, visitors are invited to see the most acclaimed studio works, watch students in the process of creating their art, and in the "Materials Workshop" to touch and learn more about the raw materials of ceramics.


🟡 The evening will also feature works and raw materials from glass and textile art students.


🟡 Visitors are also invited to see the latest exhibition of painting students "VILCE4" on the 2nd floor of the AAL and to discover a special painting in the newly opened exhibition space NAGLA in the basement of the AAL. 


Open for art and open for conversation! See you at the Art Academy of Latvia! 🤩

bottom of page