top of page

Galerija Rāmis - Marmelāde

Agenskalna Tirgus 2.floor/stāvs (Marmelāde)

LV: Alise Mediņa "Gaidot Tevi un pavasari"


Omulīgajā koktēiļbārā ar saldu nosaukumu “Marmelāde” 10. februārī atklāsim nelielu, bet koncentrētu gleznu izstādi “Gaidot Tevi un pavasari” autorei ar ne mazāk saldu uzvārdu- Alisei Mediņai.


Izstādē aplūkojamās gleznas lielākoties ir tapušas šim gadam iesākoties un būs plašākai publikai redzamas pirmo reizi. Alises Mediņas rokraksta pazinēji atpazīs impresionistisko gleznotājas paleti un brīvos eļļas triepienus. Neizsmeltas pilsētas jauni rakursi, atpazīstami motīvi un, kā pauž izstādes nosaukums- “Gaidot Tevi un pavasari”, gleznās sajūtamas ilgas. Līdzīgi, kā pārāk karstā vasaras dienā sapņot par sniegu un klausīties Ziemassvētku dziesmas, bēgot no ieilgušā pelēkuma dabā un ziņu slejās, māksliniece uz audekla uzbur kādus krāsainākus un košākus brīžus, kas ieraudzīti un likuši uz mirkli apstāties, lai vienkārši sajūsminātos par krāsu kombinācijām.

Gleznas, mājīga atmosfēra, atjaunotā Āgenskalna tirgus ēka gaidīs Tevi no 10. februāra līdz 10. martam otrā stāva kokteiļbāra “Marmelāde” telpās.


ENG: Alise Mediņa "Waiting for You and Spring"


On 10 February, in the cosy cocktail bar with the sweet name "Marmelāde", we will open a small but concentrated exhibition of paintings "Waiting for You and Spring" by an artist with an equally sweet surname - Alice Mediņa.


The paintings in the exhibition were mostly made at the beginning of this year and will be seen by the general public for the first time. Connoisseurs of Alice Medina's signature will recognise her impressionistic palette and loose oil brushstrokes. New perspectives of untouched cities, recognisable motifs and, as the title of the exhibition - "Waiting for You and Spring" - a sense of longing in the paintings. Like dreaming of snow and listening to Christmas carols on a too-hot summer day, escaping the lingering greyness of nature and the news columns, the artist conjures up some more colourful and vivid moments on canvas, moments that are seen and make you stop for a moment to simply admire the colour combinations.


Paintings, cosy atmosphere, the renovated Agenskalns Market building will be waiting for you from 10 February to 10 March in the second floor cocktail bar "Marmelāde".

bottom of page