top of page

Galerija Rāmis

Satiksmes iela 3

LV: Džemma Skulme “Džemmas akvareļi”


No 2023. gada 16. februāra galerijā “RĀMIS” apskatāma mākslinieces Džemmas Skulmes darbu izstāde “Džemmas akvareļi”. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama līdz 22. martam.


Izstādē skatāmas Džemmas Skulmes akvareļu tehnikā tapušās gleznas, kas radītas dažādos laika posmos, bet lielākā daļa no tām, plašākai publikai ir pieejamas pirmo reizi. Mākslinieces darbus raksturo monumentalitāte, vērienīgums formā un saturā. Darbi veidoti lielākoties eļļas, akrila un akvareļa tehnikās. Mākslinieces radīto darbu tēli — mātes, pūrs, tautasdziesmas, kariatīdes, strēlnieki tiek tuvināti simbolam ar filozofisku vispārinājumu un asociatīvu tēlainību.


Organizē: Galerija RĀMIS, sadarbībā ar Art Embassy un Džemmas Skulmes ģimene.

23.02.23. izstāde būs atvērta līdz plkst. 21.00.


ENG: Džemma Skulme "Džemma's Watercolours"


From 16 February 2023, the gallery "RĀMIS" will host an exhibition of works by the artist Džemma Skulme "Džemma's Watercolours". The exhibition will be open until 22 March.


The exhibition features Džemma Skulme's watercolour paintings created at different periods of time, but most of them are available to the general public for the first time. The artist's works are characterised by monumentality, ambition in form and content. The works are mostly in oil, acrylic and watercolour. The images of the artist's works - mothers, dowries, folk songs, caryatids, archers - are brought closer to the symbol through philosophical generalisation and associative imagery.


Organised by: Gallery RĀMIS, in collaboration with Art Embassy and Džemma Skulme's family.


On 23.02.23 the exhibition will be open until 21.00.

bottom of page