top of page
Programma

Maxim Boxer Gallery

Lāčplēša iela 48

18-22

LV: Romāns Korovins "slowly and for a long time" [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Iztādes tēma – punkts. Pauze. Apstāšanās. Viena ieelpa un izelpa; nekustība formātā.

Keda, konfekte, stabs, ziedi, visi priekšmeti tiecas kļūt par punktu, mirdzumu, līniju.

Labā puse, kreisā puse un kreisā puse, labā puse – tie ir atšķirīgi stāsti. Diptihs ir kā īsstāsts no diviem kadriem – sākuma un beigām.

Īstenībā saturs ir pauze starp tiem.

Tas ir nulles stāvoklis. Starpdomas telpa.


Romāns Korovins dzīvo un strādā Rīgā. Absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju, maģistrantūrā studējis Gunāra Kroļļa meistardarbnīcā Grafikas nodaļā (BA 1995, MA 1997). 

Izstādēs piedalās kopš 1991. gada, sarīkojis četrpadsmit personālizstādes Latvijā un Skandināvijā; par izstādi "Meistara Vu un Meistara Lī satori" (2018) Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē nominēts Purvīša balvai - prestižākajam apbalvojumam vizuālajā mākslā Latvijā. Izvirzīts šai balvai vairākkārtīgi arī 2006. un 2008. gadā.

Sadarbībā ar tādiem izstāžu kuratoriem kā Viktor Misiano, Mark Gisbourne, Harald Szeemann Kristin Dittrich, Alise Tīfentāle, Solvita Krese, Ieva Kalniņa u.c. Romāna Korovina darbi eksponēti daudzās Eiropas valstīs, ASV, Krievijā, īpaši jāakcentē dalība grupas izstādē "Ornamentālisms. Latvijas Laikmetīgā māksla" saistīto pasākumu programmā 56. Venēcijas Biennāles (IT) ietvaros, Kopenhāgenas (DK) un Roterdamas (NL) foto festivālos un citur.

Romāna Korovina interešu lokā vizuālā māksla un īpaši glezniecības un foto medijis; izstādēs svarīgs arī objekts - visbiežāk redīmeids un rakstīts teksts. Izdevis četras autorgrāmatas. Mākslas vēsturniece Santa Hirša trāpīgi raksturo: "Korovina darbi izceļas ar vieglumu un asprātību. Naivi vienkāršā izteiksmē saglabājot dziļumu, spēju aizkustināt, nekļūstot sentimentālam. [..] Interese par attēlojuma attēlojumu Korovinu tuvina konceptuālisma tradīcijām, bet figuratīvie uzsvari, materiālā un priekšmetiskā transformēšana atveidos un tajā, ko saucam par mākslu, ļauj viņu skatīt arī konvencionālo vizuālās mākslas prakšu kontekstā.


ENG: Roman Korovin "slowly and for a long time" [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


The theme of the exhibition is... – period.

Pause..stop..one breath and exhale..not movement in format..


Kedah..candy..pillar..flowers..all objects strive to become..a point..shine...line.


Left and right.. and right and left..

- these are different stories.


The diptych format for me... is like a short story of two frames... a beginning and an end.

In fact... this pause between two works is the content... this is the state of zero... interjection..

Roman Korovin. 


Roman Korovin lives and works in Riga, Latvia. He has graduated from the Art Academy of Latvia (BA 1995, MA 1997), where he studied under Gunārs Krollis tutorship at the Graphic Art Department.

From 1996 to 2015, he worked as a director of music videos and advertisement clips at the production company “Vilks Studio”, switching this work position

to that of the Assistant Manager at the gallery “Shake- speare’s Fulcrum” in New York (US); Currently he heads the company “Korovin & Friends”.

Roman Korovin has been participating in exhibitions since 1991, having held fourteen solo shows in Latvia and Scandinavia; For the solo show “Satori of Master Wu and Master Lee” (2018) in the exhibition hall of the Latvian National Museum of Art, he was nominated for the Purvītis Award – the most prestigious award in visual art in Latvia. Korovin has been nominated for this award several times, in 2006 and 2008, too. The works are in the museum’s collection and owned by private collectors in Latvia and abroad.

In cooperation with such curators as Viktor Misiano, Mark Gisbourne, Harald Szeemann, Kristin Dittrich, Alise Tīfentāle, Solvita Krese, Ieva Kalniņa et al. Roman Korovin’s works have been exhibited in many Eu- ropean countries as well as in group shows in Russia and the US, most notably, in the exhibition “Ornamentalism. Latvian Contemporary Art” on the collateral events’ pro- gramme of the 56th Venice Biennale (IT), Copenhagen (DK) and Rotterdam (NL) photo festivals and elsewhere. Sea”, “Rock”, “Satori of Master Wu and Master Lee”.

bottom of page