top of page
Programma

HAPPY ART MUSEUM

Elizabetes iela 59

18-22

LV: Ilona Gonsovska "Kļūt par Putnu" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Mākslas galerija “HAPPY ART MUSEUM” un “Baltic Center for Educational and Academic

Development” no 23.oktobra līdz 19.novembrim aicina apmeklēt jaunu mākslas telpu

un Ilonas Gonsovskas (1955-2008) izstādi “Kļūt par Putnu”.

Māksliniece rakstīja: ”Kad izlemsi beidzot kļūt par Putnu,

Labākas vietas tev neatrast par Vormsi salu Baltijas jūrā.

Pie pašas ūdens malas stājies ar seju pret Vēja brāzmām

Un nešaubies vairs ne par ko.

Vēl notikušo apjaust nespēsi,

Kad tālu lejā cauri miglai vīdēs slapjas Priežu galotnes.

Tu lido – tu esi Putns! ”

Māksliniece atstāja pēc sevis iespaidīgu darbu kolekciju, viņas dzīve traģiski aprāvās tajā brīdī, kad

likās, ka viss tikai sākas. Ilona Gonsovska izveidoja savu poētisku glezniecības valodu, kur skaidri

nolasāmi pirmavoti, bet radīta sava vizuālā vide, izteikti bez cilvēka klātbūtnes, tikai jūra, debesis,

akmeņi un putni, mājas un koki. Viņas gleznās viss ir atpazīstams un tajā pašā laikā fantastiski

sirreāls, viņa glezno vientuļas mašīnas uz naksnīgiem ceļiem, zebras un govis ar cilvēka skatienu, putnus virs Jūrmalas pelēkiem ūdeņiem un mājas ar logiem, ka acīm.


ENG: Ilona Gonsovska "Becoming a Bird" [Curator’s Tour on demand] 


Art gallery HAPPY ART MUSEUM; and Baltic Center for Educational and Academic Development

invite you to visit a new art space from October 23 to November 19 and the exhibition "Becoming a

Bird" by Ilona Gonsovska (1955-2008).


The artist wrote: “When you finally decide to become a Bird,

You won’t find a better place than Vormsi island

In the Baltic Sea.

Stand at the edge of the water

With your face turned to the Wind

And don’t doubt anything anymore.

Before you understand what has happened –

Wet pine tops will be far below in a fog.

You are flying, you are a Bird!

The artist left behind an impressive collection of works, her life tragically ended at the moment

when it seemed that everything was just beginning. Ilona Gonsovska created her own poetic

language of painting, where primary sources can be clearly read, but created in her own visual

environment, distinctly without human presence, only sea, sky, stones and birds, houses and trees.

In her paintings, everything is recognizable and at the same time fantastically surreal, she paints

lonely cars on night roads, zebras and cows with a human gaze, birds above the gray waters of

Jurmala and houses with windows like eyes.

bottom of page