top of page
Programma

Bazar’t

TC “Mols”, 2nd floor, Krasta iela 46

18-21

LV: Dmitrijs Lavrentjevs “Pilns mērs un vēl vairāk” [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma līdz 19]


No 1. – 31. oktobrim galerijas “Bazar’t” telpās t/c “Mols” otrajā stāvā, norisināsies mākslinieka Dmitrija Lavrentjeva darbu izstāde “Pilns mērs un vēl vairāk”.


Mākslinieka radošajai realitātei nav robežu, taču tā pieļauj jebkuru daudzumu alternatīvu un savstarpēji izslēdzošu racionālu modeļu, kas viņam ir doti izmantošanai noteiktās robežās.

Izstādē mākslinieks piedāvā savus darbus, kas tapuši pēdējo piecu gadu laikā. Daļa šīs kolekcijas darbu ir jau bijuši izstādīti personālizstādēs, bet daļa nē.

Ekspozīcijas īpatnība ir tā, ka kopā šie darbi tiek izstādīti pirmoreiz. Mākslinieks tos ir apvienojis tādējādi, ka, veidojoties ekspozīcijai, darbi ieguvuši pavisam citu krāsu paleti un pavisam jaunu skanējumu, kas agrāk plašai publikai nebija pieejams. Tādējādi autors rada pilnīgi citas vizuālās percepcijas un atklāj pavisam jaunas nozīmes viņa darbu uztverei. 

Dmitrija Lavrentjeva daiļrade ir - kā spilgta parādība Latvijas laikmetīgajā mākslā. Mākslinieka darbi ir sulīgi, intensīvi krāsu kontrastos  un triepienā. Mākslinieka māksla ir ekspresīva un neatkārtojama, tā rosina just, domāt un vērtēt.


Māksliieks ir dzimis Rīgā, glezniecībai pievērsies 1992. gadā. Dmitrijs izstādēs piedalās no 1995. gada. D. Lavrentjevs sarīkojis apmēram 25 personālizstādes Rīgā un Daugavpilī, kā arī Dānijā. Piedalījies vairāk nekā 30 grupu izstādēs Latvijā, Vācijā, Francijā, Krievijā, Igaunijā, Baltkrievijā. Ir izstādes „Rudens 2001” laureāts. Mākslinieka darbi atrodas privātās kolekcijās Latvijā, Krievijā, Vācijā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Beļģijā, Polijā, ASV un Jaunzēlandē.


Dmitrija Lavrentjeva personālizstāde “Pilns mērs un vēl vairāk” galerijā “Bazar’t”, t/c “Mols” 2.stāvā, Krasta ielā 46, Rīgā būs skatāma  no 1. – 31. oktobrim katru dienu no plkst. 10.00 - 21.00


ENG: Dmitrijs Lavrentjevs "Full measure and more" [Curator’s Tour on demand till 19] 


From October 1st to 31st, in the Art Galery "Bazar't" on the second floor of the "Mols" Shopping mall, will and be exhibited exhibition of the artist Dmitry Lavrentiev "Full measure and more".

The creative reality of the artist has no limits, but allows for any number of alternative and mutually exclusive rational models given to him for use within certain limits.

In the exhibition, the artist presents his works, which were created in the last five years. Some of the works from this collection have already been exhibited in personal exhibitions, but some have not.

The peculiarity of the exhibition is that these works are exhibited together for the first time. The artist has combined them in such a way that, during the exhibition, the works acquired a completely different color palette and a completely new sound, which was previously unavailable to the general public. Thus, the author creates completely different visual perceptions and discovers completely new meanings for the perception of his works.

Dmitriy Lavrentiev's work is a bright phenomenon in Latvian contemporary art. The artist's works are juicy, intense in color contrasts and strokes. The artist's art is expressive and unrepeatable, it encourages feeling, thinking and evaluation.

The artist was born in Riga, started painting in 1992. Dmitrijs has been participating in exhibitions since 1995. D. Lavrentjevs has held about 25 personal exhibitions in Riga and Daugavpils, as well as in Denmark. Participated in more than 30 group exhibitions in Latvia, Germany, France, Russia, Estonia, Belarus. He is a laureate of the "Autumn 2001" exhibition. The artist's works are in private collections in Latvia, Russia, Germany, Great Britain, Norway, Denmark, Sweden, the Netherlands, Belgium, Poland, the USA and New Zealand.


Dmitrija Lavrentjeva personālizstāde “Pilns mērs un vēl vairāk” galerijā “Bazar’t”, t/c “Mols” 2.stāvā, Krasta ielā 46, Rīgā būs skatāma  no 1. – 31. oktobrim katru dienu no plkst. 10.00 - 21.00


bottom of page