top of page

NOASS

An open-air exhibition about and around naive art

LV: Mākslas centrs NOASS ir sagatavojis brīvdabas izstādi par un ap naivo mākslu. Naivā māksla dažādu iemeslu dēļ izkrīt ārā vai netiek ielaista populārās mākslas apritē, bet tā ir ļoti svarīga Latvijas mākslas un kultūras vēsturē, nododot cilvēku dzīves stāstus šobrīd jau plašākai publikai par to, kā radošas personības strādāja un eksistēja padomju laika sistēmā. Ekspozīcijā pārstāvetos māksliniekus vieno necenzēta pašizpausme un tās sekas, kas padomju laikā bija ir sociālā atstumtība, čekas vajāšana un pat nodošana korekcijas institūcijām. 


ENG: Art center NOASS offers an open-air Naive art exhibition. For different reasons, Naive art falls out or is not included in the circulation of popular art but it is important in the history of Latvian art and culture, conveying the stories of people's lives - how creative personalities worked and survived in the Soviet system. The artists represented in the exhibition are united by uncensored self-expression and its consequences which during the Soviet era could be social exclusion, KGB persecution, and even commitment to correctional institutions.


 

bottom of page