top of page

MASA studija I

"Doņecka: starp mieru un karu” Anton Logvinov

LV: Šomēnes MASA studija aicina apskatīties Arsēnija Ivanova un Antona Logvinova personālizstādes divās dažādās lokācijās.


Anton Logvinov - fotogrāfs un digitālais mākslinieks no Doņeckas, kas ar daiļrades palīdzību attēlo savu dzīves uztveri. Viņa darbos izpaužas vajadzība redzēt skaistumu pat industriālajā ainavā, mākslīgās dabas, politisko un militāro konfliktu skarbās realitātes apstākļos. Izmantojot datorprogrammas, viņš apstrādā fotogrāfijas, pievienojot tām varoņus no video spēlēm un 2D personāžus, pievēršot uzmanību visam viņa dzimtenes notikumu sirreālistiskumam. Izstādes mērķis ir labdarība, ieņēmumi tiks novirzīti Antona un viņa ģimenes atbalstam.


ENG: This month MASA studija invites you to visit personal exhibitions of Arseny Ivanov and Anton Logvinov in two different locations. 


Anton Logvinov - a photographer and digital artist from Donetsk, who depicts his perception of life through creativity. His works express the need to see beauty even in the harsh reality of industrial landscapes, artificial nature, political and military conflicts. Using computer programs, he processes photographs, adding heroes from video games and 2D characters, paying attention to all surrealism of what is happening in his homeland.

The purpose of the exhibition is charity, all received funds will go to support Anton and his family.


The exhibition takes place from 18 November to 4 December. Every day from 13:00 to 19:00 on Avotu iela 34.


 


bottom of page