top of page

Hyper radošais centrs

Tērbatas iela 57

18-22

LV: Dāvis Vaivads “Iestrēdzis matērijā” [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Radošā darbnīca] [Performance] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Piedzimt kā cilvēkam ir augstākā evolūcijas dāvana. Bet tam ir daudz neparastu trūkumu. Materiālā pasaule var apmānīt prātu daudzos veidos, bet kā izkļūt no šī slazdām? Katrs cīnās, lai iegūtu kaut ko, kas viņam nepieder, un žēlojas par kaut ko, ko ir pazaudējis. Bet, kad viņš pats saprot, ka: man nav ko iegūt un nav ko zaudēt; Man nav nekāda sakara ar šo materiālo pasauli, to sauc par Brahma-butah, tā ir augstākā apzināšanās.


Izstādes atvēršana 18oo

Performance 20oo

Pēc DJ sets ar 3STRIPEBANDANA


ENG:  Dāvis Vaivads “Stuck in matery”   [Meet the Artist] [Workshop] [Curator’s Tour on demand] [Exhibition Opening] [Performance] 


Beeing born as human is highest evolution gift. But it comes with many unusual flaws. As material world can trick ones mind in many ways, but how to get out from this trap that is set upon? Everyone is struggling to gain something which he does not possess and he's lamenting for something which he has lost.

But when he realize himself that: I have nothing to gain and nothing to lose; I have nothing to do with this material world, this is called Brahma-butah, that is higher realization.


Exhibition opening at 18oo

Performance at 20oo

After DJ set by 3STRIPEBANDANA

bottom of page