top of page

DOM

Ģertrūdes iela 115

18-22

LV: Ieva Viese “Atrašanās vieta” [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


"Atrašanās vieta" ir punkts, no kura vilkt savienojumus starp tepat esošo un pieredzētajā slāņoto. Tā veido un nojauc struktūras, kurās šķietami statiskais atklājas kā kustības fāze. Sakarību meklēšana var vest uz atklāsmi un jaunas patības atrašanu, bet var sašķobīt pašu meklējumu ideju, atstājot pamatu zem kājām kā vienīgo drošticamo lielumu.

Telpu veido un apdzīvo animēti, skulpturāli un gaismas elementi.


Ieva Viese-Vigula darbojas audiovizuālās mākslas pētniecībā un izglītībā (ir vieslektore augstskolā RISEBA), izstāžu kurēšanā un uzturēšanā galerijā DOM, piedalās individuālos un grupu projektos kā māksliniece Latvijā un Igaunijā. Ieguvusi maģistra grādu Latvijas Kultūras akadēmijā, 2023. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Kustība. Attēls. Skaņa apakšnozari, šobrīd studē maģistrantūrā POST.


Atbalsta VKKF un Tālavas sidrs


ENG: Ieva Viese “Location” [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


“Location" is a point from which to draw connections between what is here and what is layered in experience. It builds and demolishes structures where the apparently static reveals itself as a phase of movement. The search for relationships can lead to revelation and the discovery of a new self, but it can distort the very idea of the search, leaving the foundation underfoot as the only reliable quantity.

The space is created and inhabited by animated, sculptural and light elements.


Ieva Viese-Vigula works in audiovisual art research and education (she is a guest lecturer at RISEBA), curates and maintains exhibitions at the DOM gallery, participates in individual and group projects as an artist in Latvia and Estonia. She got her MA in Latvian Academy of Culture, then a BA in Art Academy of Latvia (graduated from “Movement. Image. Sound” faculty). Currently studying for a MA at POST.

bottom of page