top of page

BOURZMA ODYSSEY

Avotu iela 2

18-22

LV: BOURZMA ODYSSEY [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Radošā darbnīca] [Performance] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


"Bourzma Odyssey" ir trīs nedēļu garš kultūras pasākums, kas norisināsies katru nedēļu no trešdienas līdz sestdienai. Pasākuma programmā iekļautas radošās darbnīcas un meistarklases, ko vadīs mūsu dizaineri, kā arī piektdienās un sestdienās notiks koncerti un uzstāšanās, kurus veidos dažādi jaunie vietējie mākslinieki. Visas pasākuma dienas būs atvērts pop-up veikals, kur būs iespējams iegādāties mākslinieku darbus un “suvenīrus” no "Bourzma Boutique 2023" pasākuma. Būs pieejams arī bārs, un pasākuma laikā būs apskatāma MNB veidota interaktīva instalācija. Ārpus izstādes darbalaika, telpas būs pieejamas Bourzma komūnas māksliniekiem, lai viņi varētu sadaboties un veidot jaunus projektus vai turpināt darbu pie saviem projektiem.


Pasākuma "Bourzma Odyssey" galvenais mērķis ir nodrošināt platformu un uzlabot atpazīstamību Latvijas jaunajiem ilgtspējīgajiem dizaineriem un citiem māksliniekiem, vienlaikus piedāvājot arī izstādi, kas prezentē iepriekšējā "Bourzma Boutique 2023" pasākuma dalībniekus. Tāpat "Bourzma Odyssey" ir veltīts radošu darbnīcu un kultūras pasākumu organizēšanai, kurās piedalīsies gan mākslinieki, gan apmeklētāji, veicinot kultūras dzīvotspēju un ilgtspējības izpratni. Šis pasākums arī veicina mākslinieku savstarpējo sadarbību un kopienas stiprināšanu, radot jaunas iespējas projektu attīstīšanai un kultūras nozares veicināšanai Latvijā.


Trešdienās un ceturtdienās pasākuma laikā notiks radošās darbnīcas un meistarklases, ko vadīs Bourzma Boutique 2023 dalībnieki. Šīs aktivitātes piedāvās apmeklētājiem iespēju ne tikai uzzināt par mākslas un modes jaunākajām tendencēm, bet arī pašiem piedalīties radošajā procesā un apgūt jaunas prasmes, sniedzot drēbēm “otro elpu”.


"Bourzma Boutique 2023" Aftermovie Pirmizrāde:

Pasākuma laikā notiks arī "Bourzma Boutique 2023" aftermovie pirmizrāde, kas ļaus apmeklētājiem atskatīties uz iepriekšējā pasākuma gaišākajiem brīžiem. Šī filma uz apli ies visu izstādes laiku, plānotais filmas garums - 30 min.


ENG: BOURZMA ODYSSEY [Meet the Artist] [Workshop] [Curator’s Tour on demand] [Exhibition Opening] [Performance] 


"Bourzma Odyssey" is a three-week-long cultural event that will take place every week from Wednesday to Saturday. The event program includes creative workshops and masterclasses led by our designers, as well as concerts and performances on Fridays and Saturdays featuring various local artists. Throughout the event days, a pop-up store will be open, offering the opportunity to purchase artworks and souvenirs from the "Bourzma Boutique 2023" event. There will also be a bar, and an interactive installation created by MNB will be on display during the event. Outside of exhibition hours, spaces will be available to Bourzma community artists for collaboration and the creation of new projects or the continuation of their existing ones.


The main goal of the "Bourzma Odyssey" event is to provide a platform and enhance the visibility of Latvia's emerging sustainable designers and other artists, while also presenting an exhibition showcasing participants from the previous "Bourzma Boutique 2023" event. "Bourzma Odyssey" is also dedicated to organizing creative workshops and cultural events involving both artists and visitors, promoting cultural vitality and sustainability awareness. This event also fosters collaboration among artists and strengthens the community, creating new opportunities for project development and promoting the cultural sector in Latvia.


On Wednesdays and Thursdays, creative workshops and masterclasses will be held during the event, led by participants of Bourzma Boutique 2023. These activities will offer visitors the opportunity not only to learn about the latest trends in art and fashion but also to actively participate in the creative process and acquire new skills, giving "a second breath" to clothing.


Premiere of the "Bourzma Boutique 2023" Aftermovie:

During the event, there will also be the premiere of the "Bourzma Boutique 2023" aftermovie, allowing visitors to look back at the brightest moments of the previous event. This film will loop throughout the exhibition time, with a planned duration of 30 minutes.

bottom of page