top of page

Provodņika Skatlogu galerija

Ganību dambis 63

18-21

LV: Baiba Ābelīte. Kultūrslānis. [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Neviena jauna lieta šajā pasaulē nerodas bez iemesla – fiziska vai informatīva. Jebkas no zemes radīšanas brīža ir viens vienīgs turpinājums kaut kam jau pastāvošam. Šis fenomens ir attiecināms uz kultūras slāņiem. Jebkāda darbība, kura izceļ pagātnes sasniegumus un spēj tos apvienot ar mūsdienu inovācijām un redzējumu, ir pelnījusi nelielu daļu no vēsturiskās lietu secības spozmes.

Šajā nelielajā, atvēlētajā laika sprīdī centāmies rast ieskatu Rīgas apkaimē Sarkandaugavā, kuras viena no pērlēm ir kādreizējā rūpnīca “Provodņik”, transformējusies kā radošās industrijas centrs.ENG: Baiba Ābelīte. Cultural Layer. [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


No new thing in this world comes without a reason – physical or informational. Everything from the creation of the earth is a single continuation of something already existing. This phenomenon is applicable to cultural layers. Any activity that highlights the achievements of the past and manages to combine them with today's innovation and vision deserves a small share of the brilliance of the historical sequence of events.

In this small, allotted span of time, we tried to find an insight into the Sarkandaugava neighborhood of Riga, one of the pearls of which is the former factory “Provodņik”, currently transformed into a center of creative industry.

bottom of page