top of page

LOOK

Ģertrūdes iela 62A

18-22

LV: Grupas izstāde "TIPS&TRICKS. PADOMI IZDZĪVOŠANAI" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Tieši 24. maijā galerijai aprit pieci gadi! Kopš 2019. gada galerijā LOOK norisinājušās 46 izstādes, izrādot neskaitāmu latviešu autoru darbus, kā arī atsevišķos gadījumos iepazīstinot ar Baltijas valstīs darbojošos mākslinieku daiļradi.


Atzīmējot paveikto, LOOK komanda izveidojusi uzsaukumu, aicinot savas kopienas māksliniekus, ar kuriem noritējusi sadarbība šo piecu gadu laikā, radīt jaundarbu. Sekojot tēmai, mākslinieki aicināti kļūt par daļu no “salona” tipa grupas ekspozīcijas, kurā pausts to skatījums uz veidiem kā mūsdienu realitātē iespējams “dīlot” jeb pieņemt un dzīvot saskaņā ar jauno pasaules kārtību. Teritoriālajiem un sociālajiem nemieriem, individuāliem izaicinājumiem un virtuālās vides nedefinējamajām robežām.


ENG: Grupas izstāde "TIPS&TRICKS. PADOMI IZDZĪVOŠANAI" [Curator’s Tour on demand]


On 24 May, the gallery turns five years old! Since 2019, LOOK Gallery has hosted 46 exhibitions, showcasing the work of countless Latvian artists, as well as, in some cases, presenting the work of artists working in the Baltic States.


To celebrate the achievements, the LOOK team has launched a call for new work from artists in their community with whom they have collaborated over the past five years. Following the theme, artists are invited to become part of a "salon" type group exhibition, expressing their vision of the ways in which it is possible to "work" or accept and live according to the new world order in today's reality. Territorial and social unrest, individual challenges and the undefinable boundaries of the virtual environment.

bottom of page