top of page

KALVE Espresso Room No.3 - Miera iela 19

Miera iela 19

18-22

LV: Dance & Brews: Late Night Contemorary (Choreographed by Sintija Žīgure; Dancers : Snezhana Kryukova, Emīlija Berga, Vladimirs Goršantovs, Kitija Geidāne & Roberta Gailīte) [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Performance] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


DANCE & BREWS: Late Night Contemporary ir sadarbība starp horeogrāfi Sintiju Žīguri un KALVE Espresso Room. Šis pasākums vērsts uz mūsdienu dejas pieejamības un atpazīstamības palielināšanu Latvijā. Izmantojot komerciālās telpas izrādēm, mākslinieki varēs sasniegt skatītājus, kuri parasti nemeklē iespējas iepazīt dejas pasauli.


Izrādes tēmas atspoguļo pasākuma mērķi, īpaši tēmu “vienotība”. Dejotāji sāks izrādi, pētot savu individuālo telpu no “būtņu” perspektīvas. Viņi pakāpeniski tiks pievilkti uz telpas centru, un, kā viņi to dara, viņu perspektīva pakāpeniski mainīsies no “būtnes” uz “cilvēku”. Kopā viņi pētīs pašizteiksmes dualitāti kopienā


ENG: Dance & Brews: Late Night Contemorary (Choreographed by Sintija Žīgure; Dancers : Snezhana Kryukova, Emīlija Berga, Vladimirs Goršantovs, Kitija Geidāne & Roberta Gailīte)  [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Performance]  [Curator’s Tour on demand]


DANCE & BREWS: Late Night Contemporary is a collaboration between choreographer Sintija Žīgure and Kalve Espresso Room. This event aims to increase the accessibility and exposure of contemporary dance in Latvia. By using commercial spaces for performances the artists will be able to reach audiences that might not typically seek to explore the world of dance.


The themes of the piece reflect the goal of the event, particularly the theme of “unity.” The dancers will begin the piece exploring their own individual space through the perspective of “creatures.” They will slowly be drawn towards the center of the room, as they do their perspective will gradually shift from “creature” to “human.” Together they will explore the duality of self-expression within a community.

bottom of page