top of page

Aminori

Krišjāņa Valdemāra iela 69

18-22

LV: Valters Kiršteins DARBNĪCA [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Ar darbnīcu bieži vien saprotam gleznotāja studiju, bet tā var būt arī galdnieka, atslēdznieka vai pulksteņmeistara darba vieta, kur top taustāmi un lietojami priekšmeti.  Jaunajā izstādē ar vienotu “darbnīcas” konceptu Kiršteins atklāsies gan kā dizainers, gan gleznotājs, savienojot divus savas mākslinieciskās darbības virzienus.


Valters Kiršteins (1967) beidza Latvijas Mākslas akadēmijas Rūpnieciskās mākslas nodaļu 1995. gadā – laikā, kad Latvijas rūpniecība izbeidzās reizē ar līdzšinējo sistēmu un jaunajiem dizaineriem industrijā darba vairs nebija. Kopš tā laika Kiršteins lielākoties veidojis art design objektus, visbiežāk – konceptuālus pulksteņus, kas tapuši alumīnijā, stiklā, kokā, betonā. Taču jaunajā tūkstošgadē līdztekus trīsdimensiju objektiem izstādēs Valters Kiršteins sāka demonstrēt arī gleznas.


Kiršteina veidotajos art design objektos dominē konstruktīvas formas un paradoksāli kontrasti, pat humors. Savukārt gleznās viņš tematiski turpina darbnīcas tēmu, atainojot pašus darbgaldus, instrumetus un industriāli izgatavotus priekšmetus vai to detaļas. Reizēm gleznu motīvi ir abstrakti, lakoniskām kompozīcijām, kas balstītas krāsu kontrastos. Šajos darbos nepārprotami nolasāma mākslinieka – dizainera – profesionālā izcelsme.


ENG: Valters Kiršteins WORKSHOP [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


A painter's studio is sometimes called a workshop, but a workshop can also be a carpenter's, locksmith's or watchmaker's workplace where tangible and usable objects are made. In the new exhibition with a unified "workshop" concept, Kiršteins reveals himself as both a designer and a painter, connecting two directions of his artistic activity.


Valters Kiršteins (1967) graduated from the Industrial Art Department of the Latvian Academy of Arts in 1995 – at a time when Latvian industry ended along with the existing system and there were no more jobs for young designers in the industry. Since then, Kiršteins has mostly created art design objects, most often – conceptual clocks made in aluminum, glass, wood, concrete. However, in the new millennium, along with three-dimensional objects, Valters Kiršteins also started showing paintings at exhibitions.


The art design objects created by Kiršteins are dominated by constructive forms and paradoxical contrasts, even humor. On the other hand, in his paintings, he thematically continues the theme of the workshop, depicting the machine tools themselves, instruments and industrially produced objects or their details. Sometimes his paintings are abstract, laconic compositions based on color contrasts. The professional background of the artist-designer is reflected in these works.

bottom of page