top of page

Latvijas Mākslas akademija

Kalpaka bulvāris 13,
study rooms of VKN & KAS sub-sectors

18-21

LV: Mākslinieku grupa “Izkuste” [Tikšanās ar māklinieku]


Paslēpta mūsu nodaļas  aizkulisēs, atklājas negaidīta izstāde – “Izkuste ”. Šī nav tradicionālā galerijas izstāde, bet gan kolektīvs kustību pētījums, kas dzimis no kopīga uzdevuma, un tapis izfiltrēts caur katra personīgo neironu filtru.


Mēs esam daudzveidīga studentu grupa, katrs ar savu unikālo perspektīvu mēs novedam līdz galam vienotu uzdevumu. Šajā nepiespiestās gaisotnes galerijā atradīsiet dažādu tehniku darbus, kas ir individuālas interpretācijas par ļoti plašu, bet konkrētu tematu - kustību - rezultātā veidojot izstādi, kas ir tikpat daudzveidīga kā mēs paši.


Darbos var aizblandīties līdz pazīstamiem stūriem un nezināmiem celiņiem. Katrs ir personisks ceļojums, atbalsojot kustību interpretāciju, mūsu pieredzes un perspektīvu atspoguļojumu.


“Izkuste ” ir aicinājums izpētīt vairākus ceļus, pa kuriem var doties viens uzdevums, kad tas nonāk dažādās rokās. Aicinām ienākt mūsu aizkulisēs, piedzīvot šo unikālo, intriģējošo kustību izzināšanu, piestāt kaut uz brīdi mūsu dzīves pieturā, atvilkt elpu no dinamiskajiem ikdienas darbiem un ieraudzīt pārsteidzošās vietas, uz kurām aizved vienots starta punkts. Šī nav vienkārša grupas izstāde – tas ir mūsu nospiedums vienmēr mainīgā vidē, kura katram no mums nozīmē ko atšķirīgu.ENG: Artists group "Izkuste" [Meet the Artist]


Hidden behind the scenes of our department, an unexpected exhibition opens - "Izkuste". This is not a traditional gallery exhibition, but a collective movement study born out of a shared mission, and filtered through the personal neural filter of each.


We are a diverse group of students, each with our own unique perspective, bringing a common task to completion. In this relaxed atmosphere gallery you will find works of different techniques, which are individual interpretations of a very broad but specific theme - movement - resulting in an exhibition that is as diverse as ourselves.


The works wander to familiar corners and unknown paths. Each is a personal journey, echoing the interpretation of the movements, the reflection of our experiences and perspectives.


"Experience is an invitation to explore the multiple paths that a single task can take when it ends up in different hands. We invite you to come behind the scenes, experience this unique, intriguing exploration of movement, stop for a moment at a stop in our lives, take a breath away from the dynamic daily activities and see the surprising places to which a common starting point leads. This is no simple group exhibition - it is our imprint on an ever-changing environment that means something different to each of us.

bottom of page