top of page

Kim?

Sporta iela 2k-1

18-22

LV: Krišs Salmanis “Rūgts” un Filips Pīlekers “Filips Pīlekers Kim? Laikmetīgās mākslas centrā” [Tūre ar kuratoru 18:00-19:00]


Kriša Salmaņa personālizstāde “Rūgts”


Konceptuāli skaidra, formās lakoniska un saturiski asi precīza, Kriša Salmaņa jaunākā personālizstāde iezīmē beznostalģisku un reizē estetizētu (aiz)gājušās, bet apziņā un mentalitātē nekur-tālu-neaizgājušās varas kritisku skatījumu. Izaicinot (pop)kultūrā iekavējušos tendenci flirtēt ar par slikti-labu gaumi uzskatīto postpadomju estētiku un naratīvu, Salmaņa izstāde ir bezsajūsmas ironija par nesenās pagātnes reliktiem – šodienas fiziskajām un intektuālām “drupām”. Tā ir emocionāls, neizpratnes un rūgtuma pilns stāstījums tiem, kas to spēj, vēlas vai ir gatavi nolasīt.


Filipa Pīlekera personālizstāde “Filips Pīlekers Kim? Laikmetīgās mākslas centrā”


Izstādei Kim? Filips Pīlekers ir izstādījis jaunu, populāro YouTube žanru lo-fi atdarinošu digitālu videodarbu. Lo-fi pazīstams ar klipu no multiplikācijas filmām, nereti japāņu anime, izmantošanu kā vizuālo materiālu garām pleilistēm ar mierīgu mūziku, kas paredzēta kā fons citām darbībām, piemēram, lasīšanai vai relaksācijai. 


Īpaši Kim? Pīlekers uzrunāja Hošiminas pilsētā bāzētu animācijas studiju Nam Hai Art Design Company un pasūtīja oriģinālu animāciju, kas kalpo par aizkulišu ieskatu šīs vidējā izmēra mākslas instiūcijas ikdienas aktivitātēm birojā, attēlojot pastāvīgi mainīgu sadzīves parādību – dokumentu, piezīmju, uzkodu un žurnālu – ceļu līdz galvenās kuratores galdam un prom no tā. 

 Izdomātā Kim? aina ir balstīta fotodokumentācijā, kuru Pīlekers fiksēja Rīgas apmeklējuma laikā šī gada sākumā, un tā sniedz iespēju palūkoties uz institūciju un tās dinamiku neierastā veidā – burtiski kā uz multiplikācijas filmu."


ENG: Solo-exhibitions "Bitter" by Krišs Salmanis and "Philip Pilekjær at Kim? Contemporary Art Centre" by Philip Pilekjær [Curator’s Tour 18:00-19:00]


"Solo-exhibition “Bitter” by Krišs Salmanis


Conceptually clear, formally laconic, and precise in its content, Krišs Salmanis’ newest solo exhibition offers a critical review of the bygone powers present in one’s consciousness through work that is acutely aestheticized while avoiding nostalgic pitfalls. Challenging (pop) culture’s belated trend of flirting with post-Soviet aesthetics and narratives—a trend which often utilizes a kitschy, “so-bad-it’s-good” approach to artmaking—Salmanis’ exhibition foregrounds  an unenthusiastic irony toward the relics of the recent past, the physical and intellectual “ruins” of today. It’s an emotional narrative, full of perplexity and bitterness toward those who are willing, able, and prepared to read it.


Solo-exhibition “Philip Pilekjær at Kim? Contemporary Art Centre” by Philip Pilekjær


Philip Pilekjær has created a new video piece for his exhibition at Kim? that mimics the popular YouTube genre known as Lofi. Typically, this genre incorporates pre-existing clips from animated films as visuals for lengthy playlists of mellow beats that are designed to function as ambient backdrops for activities such as reading or relaxing. 

 

However, for Kim? Pilekjær has commissioned the Ho Chi Minh City-based animation studio Nam Hai Art Design Company to produce an original animation, showing a scene of what could be the daily operations at this mid-sized arts institution, depicting the accumulation of ephemera–documents, snacks, pencils, and magazines–moving to and from the Chief Curator’s desk. This fictionalized animated scene is based on photographs taken in the office of Kim? earlier this year by Pilekjær, providing an opportunity to view the institution in a different way–literally as a cartoon."

bottom of page