top of page

Art RC Gallery

TC "Rīga Plaza", Mūkusalas iela 71

18-20

LV: Anna Silabrama “Tukšuma atspīdumi [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


No 4.maija līdz 3.jūnijam mākslas galerijā ART RC Gallery, kas atrodas Rīga Plaza pirmajā stāvā apskatāma gleznotājas Annas Silabramas personālizstāde ar nosaukumu “Tukšuma atspīdumi’’. 

  Izstādē tiks ekponētas pēdējos trīs gados tapušas lielformāta abstraktās gleznas. Šajā sērijā ir jūtama mākslinieces aizrautība ar Austrumu filozofiju, īpaši ar Budisma ideju par visu sakoptu paradību nepastavību, iluzorisku pasaules dabu un tukšumu. Autore neuzbazīgā manierē aicina uz dialogu par sev svarīgām tēmam, dod mājienu par to, kas atpoguļojas gleznās ļaujot skatītājam pašam atrst savu jēgu. Annas Silabramas vizuālai valodai ir raksturīgi gaisīgums, daudzslāņainība, faktūru un zelta izmantošana, ka arī delikāta krāsu gamma ar rūpīgi pārdomātiem krāsu akcentiem. Vienojošais elements ir mīlestība pret zilu krāsu, kas paradās itin katrā gleznā. Mākslas darbos liela uzmanība tiek pievērsta gleznu emocionālajam piepildījumam. 

   

Anna Silabrama dzimusi Rīgā, absolvējusi Latvijas Mākslas Akadēmiju Glezniecības Nodaļu. Kopš 2022. gada viņa ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Māksliniece piedalās izstādēs kopš 2007.gada, rīkojusi vairākas personālizstādes, viņas darbi atrodas privātkolekcijās gan Latvijā, gan Francijā, Anglijā, ASV un Kanādā.


ENG: Anna Silabrama “Reflections of the Emptiness” [Curator’s Tour on demand]


From May 4 to June 3, the artist Anna Silabram's solo exhibition entitled "Reflections of the Emptiness" will be on view at the ART RC Gallery, which is located on the first floor of Riga Plaza.


Large-format abstract paintings created in the last three years will be exhibited at the exhibition. In this series, the artist's fascination with Eastern philosophy, especially with the Buddhist idea of the impermanence of all tidy phenomena, the illusory nature of the world and emptiness, can be felt. The author, in an irreverent manner, invites to a dialogue about topics that are important to her, hints at what is reflected in the paintings, allowing the viewer to find their own meaning. Anna Silabram's visual language is characterized by airiness, multi-layering, the use of textures and gold, as well as a delicate color range with carefully thought-out color accents. The unifying element is the love for the color blue, which appears in almost every painting. In the works of art, much attention is paid to the emotional fulfillment of the paintings.


Anna Silabrama was born in Riga, graduated from the Painting Department of the Latvian Academy of Arts. Since 2022, she has been a member of the Artists' Union of Latvia. The artist has been participating in exhibitions since 2007, has held several personal exhibitions, her works are in private collections in Latvia, France, England, USA and Canada.

bottom of page