top of page

Alksnājs

Alksnāja iela 16

18-22

LV: Alīna Burlakova, Alisa Bogačova, Germans Gordejevs, Annija Jansone, Beautifully Sober, Dārta Katrīna Birkmane, Jeffs, Kazz, Karīna Šumkova, Katrīna Herta, Kira Rožkova, Liene Lintere, Sintija Cēberga, Sunya, Ulrika Kozlovska, Valts Slišāns, Vespere, <3 “POP UP GOD”[Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Mākslas projekta "POPAPS" ietvaros kultūrtelpā "Alksnājs" četras dienas būs skatāma izstāde "POP UP GOD". Citiem vārdiem - īsa un pēkšņa izstāde par Dievu.

Izstāžu cikls tika aizsākts ar "POP UP SEX", tagad pēc post nut clarity dodamies tālāk.

Kas ir Dievs? Kur Tas dzīvo un ko ēd brokastīs? Kas Tam redzams, ieskatoties spogulī? Ko mēs mirstīgie par To domājam un runājam? Kā izmantojam un ko ar To daram?

Izstādē piedalās svaigi mākslinieki, katrs citā jaunības maksimālisma stadijā.


ENG: Alīna Burlakova, Alisa Bogačova, Germans Gordejevs, Annija Jansone, Beautifully Sober, Dārta Katrīna Birkmane, Jeffs, Kazz, Karīna Šumkova, Katrīna Herta, Kira Rožkova, Liene Lintere, Sintija Cēberga, Sunya, Ulrika Kozlovska, Valts Slišāns, Vespere, <3 “POP UP GOD” [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


"Alksnājs" will be home for the art projects "POPAPS" newest exhibition titled "POP UP GOD".

The exhibition cycle was kicked off by "POP UP SEX" now with post nut clarity we are moving on.

What is God? Where does It live and what does It eat for breakfast? What does It see when It looks in the mirror? What do we mortals think and say about It? How do we use It and what do we do with It?

Exhibition participants ar fresh artists each in a different stage of maximalism of the youth.

bottom of page