top of page

TUR

18-21

Tallinas iela 10

LV: Kaspars Groševs [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Izstādē “Café de Paris” Kaspars Groševs apcer vilinošās bēgšanas no ikdienas dzīves trivialitāti, eksperimentāli spēlējoties ar atpazīstamām kompozīcijām, kā arī izceļot atšķirību starp telpas interjeru un eksterjeru. Darbi, kas izvietoti pie TUR_telpas kuba sienām, ataino glezniecības stilu, kuru var uztvert kā tradicionālo, konvencionālo glezniecības doktrīnu iztaujāšanu, to noraidījumu un atteikšanos no stereotipiskas estētikas gaidām interjerā. Šīs gleznotās ironiskās subversijas atspoguļo pieredzi bāros, kurus Groševs apmeklējis, pavadot laiku rezidencē Parīzē; attēlus, kurus nav iespējams iemūžināt fotogrāfijā un kuri gleznošanas brīdī atrodas vienīgi atmiņā. TUR_telpas transformācija par vietu starp romantisko, pārmērību un vientulību ir gluži kā Groševa radošās prakses rokraksts. Bārs kā pašpietiekama drošības, izolācijas un iedvesmas telpa.


ENG: Kaspars Groševs [Curator’s Tour on demand]


For “Café de Paris,” Kaspars Groševs illustrates the seductive getaways from the triviality of daily life by playing with familiar compositions in a subversive manner as well as highlighting the differentiation between exterior and interior. On the walls of the cafe created in the cube at TUR_telpa is a style of painting that must be understood as a rejection of traditional, conventional painting doctrines and a refusal of the expectations for stereotypical aesthetics in painting. These ironic subversions reflect painted experiences from bars Groševs frequented during his recent artist residency in Paris, images that cannot be captured through photography and are situated in memory at the time of painting. The transformation of TUR_telpa to one of those places between romance, excess and solitude, can be understood as exemplary for Groševs practice. The bar as a self contained space of safety, escape and inspiration.

bottom of page