top of page

Galerija MuseumLV

18-21

Andreja Pumpura iela 2

LV: MuseumLV galerijas kolekcijas izstāde "Drīz pavasaris?" [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] [Performance] 


Drīz pavasaris?

MuseumLV galerijas kolekcijas izstāde

15. 02.2024.- 30.03.2024.

Kultūras centra Grata JJ galerijā MuseumLV atklāj atjaunotās galerijas kolekcijas izstādi, kurā ir apskatāmi to mākslinieku darbi, kuru personālizstādes tikušas organizētas galerijā - tie ir mūsdienu Latvijas slavenākie klasiķi, kā Daina Dagnija, Aleksejs Naumovs, Juris Jurjāns, Juris Dimiters, kā arī tādi spilgti, jauni un drosmīgi mākslinieki, kā Dita Lūse, Artūrs Bērziņš, Ilze Preisa, Ronalds Rusmanis, u.c.

Izstādes  “Drīz pavasaris?” laikā darbojas radošā laboratorija, kuras ietvaros galerijas komanda piedāvā pasākumus pilnīgi jaunā formātā, kā up-to date eksperimenti ar AI, “Literārie lasījumi” ar profesionālu aktieru piedalīšanos, eksperimentālās mūzikas performances, tikšanās ar kultūras jomas personībām, grāmatas prezentācijas, u.c. Tiem, kuri vēlas sevi izzināt ar mākslas un psihoanalīzes starpniecību, piedāvājam “ARTEFACTUM”  projektu. Ja kāds vēlas izmēģināt spēkus glezniecībā, tiek piedāvātas meistarklases profesionālu mākslinieku, izstādes dalībnieku vadībā. Pasākuma plāns publicēts galerijas mājaslapā, biļešu portālā un sociālajos tīklos. Kopā mēs esam enerģijas piepildīti!

Kādas emocijas raisa pavasara gaidīšana? Ieklausīsimies?

      Jau agrā pavasarī mēs izrādām īpašas spējas pamanīt harmoniju apkārtējā pasaulē. Mūsu sajūtas ir saasinātas, it kā kļūstam par daļu no dabas, baudot ziemas laikā aizmirstās skaņas, krāsas un smaržas. Šis periods atgādina, ka pēc aukstās ziemas pienāk silti un gaiši laiki. Mēs atkārtoti ieslēdzam savu mūžīgo dzinēju un sākam sapņot – plānot.

Kā izskaidrot šo pašatjaunošanās spēju? No kā tas ir atkarīgs? Varbūt noteicošais ir mūsu vecums? Vieta? Pieredze? Draugi? Ģimene? Mīlestība vai vēlme dzīvot? Tas, kas mums liek just sajūsmu vai patīkamu trauksmi, ieved sapņu pasaulē un mudina veidot grandiozus plānus visam gadam, gaidot šo brīnumu - atdzimšanas pavasara enerģijas pieplūdumu, atceļot ziemas tumsu un aukstumu. Kāds būs piepildījums, kāds būs balsts, lai pilnvērtīgi dzīvotu, atveroties jaunam renesanses ciklam?


ENG: MuseumLV gallery collection exhibition "Spring soon?" [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand] [Performance] 


Spring soon?

MuseumLV gallery collection exhibition

15. 02.2024 - 30.03.2024


The MuseumLV gallery of the GrataJJ cultural center opens an exhibition of the updated collection of the gallery, which presents works of artists whose personal exhibitions were held at the gallery - these are works by the most famous classics of modern Latvia such as Daina Dagnija, Aleksejs Naumovs, Juris Jurjāns, Juris Dimiters, so are the works of the bright, young and daring Dita Lūse, Artūrs Bērziņš, Ilze Preisa, Ronalds Rusmanis are among those.


Throughout the entire exhibition period, the exhibition “Spring is Coming?” there is a creative laboratory, within which the gallery team offers events of a completely new, up-to-date format of experiments with AI, and also invites you to attend unusual readings of plays of the “Literary Readings” project with the participation of  Mikhail Chekhov Riga Russian Theatre actors, experimental music performances, meetings with cultural personalities, book presentations, as well as the “ARTEFACTUM” project for those who want to realize their interest in the field of knowing themselves and their capabilities through art and psychoanalysis. For those who want to try their hand at painting, classical master classes are offered under the guidance of professional artists participating in the exhibition.


What emotions does waiting for spring cause? Shall we listen?


Already in early spring, we show a special ability to notice new harmonies in the world around us. Our senses are heightened, as if we become a part of nature, enjoying the sounds, colors and smells forgotten during winter. This period reminds us that after the cold winter comes warm and bright times. We repeatedly turn on our inner eternal engine and start dreaming - planning.


How to explain this ability to self-renew? What does it depend on? Maybe age? Place? Experience? Friends? Family? Love or the will to live? It makes us feel pleasant excitement and brings us into the world of dreams and encourages us to make grandiose plans for the whole year, waiting for this miracle - the surge of spring energy of rebirth, canceling the darkness and cold of winter. What are we filled with, what will we rely on to live fully as the new Renaissance cycle opens?

bottom of page