top of page

Dzirnavu iela 60A-21

18-20

Dzirnavu iela 60A-21

LV: Starp mums viss labi [Tūre ar kuratoru 18:00]


Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izstāde un publiskā pogramma “Starp mums viss labi” aktualizē dzimtes un kvīriskā diskursu mijiedarbībā ar sociālpolitiskajiem kontekstiem sabiedrībā, identificējot plaisas starp identitātēm, minoritātēm un dažādām paaudzēm. Vienlaikus projekts problematizē to, kā tiek stāstītas un dokumentētas gan idividuālās, gan LGBTK+ kopienas vēstures, un kā iesakņojušies pieņēmumi liek normalizēt un attaisnot vardarbību un neiecietību.


ENG: All's Good Between Us [Curator’s Tour at 18:00]


Latvian Centre for Contemporary Art exhibition and public “All’s Good Between Us” brings gender and queer discourses into interaction with socio-political contexts in society, identifying cracks between identities, minorities and different generations. At the same time, the project questions the ways in which both individual and LGBTQ+ community histories are narrated and documented, and how ingrained assumptions normalize and justify violence and intolerance.

bottom of page