top of page

MASA Studija

Elizabetes iela 2A

LV: Inta Gloda personālizstāde [Tikšanās ar mākslinieku]


Māksliniece Inta Gloda tiecas atainot dabas dzīvīgumu, noskaņas un nebeidzamas pārmaiņas. Savienojot glezniecību ar pārdomām un pārdzīvojumiem, māksliniece aicina ielēkt ceļojumā, kas saistīts ar bezgalīgo ziņkāri un apbrīnu.


Izstādē apkopotās gleznās ir attēloti dzīves fragmenti – to saturs ir daļai reālistisks, daļai mistisks; var sastapt gan plenērā gleznotas dabas ainas, gan sirreālas kompozīcijas, kā arī dažādu pasauļu mijiedarbības pretrunīgus rezultātus. Māksliniece aicina sajust robežu, kurā pastāv sapņu un realitātes ambivalence, kad tie savērpjas savdabīgi harmoniskā vizuālo tēlu apvienībā.


ENG: Inta Gloda personal exhibition [Meet the Artist]


Inta Gloda is Riga-based artist, who strives to capture the vibrancy and ever-changing expressions of the natural world. Connecting painting with reflection and experiences, the artist invites you to dive into a journey fueled by never-ending curiosity and awe.


Exhibited paintings depict fragments of life – their content is partly realistic, partly mystical; one can encounter both plein air painted nature scenes and surreal compositions, as well as conflicting results of the interaction of different worlds. Artist invites to feel that very thin border where subsists the dream and reality ambivalence, when both are merged in a strangely balanced composition.

bottom of page