top of page

Galerija Rāmis

Satiksmes iela 3

LV: Linda Zīvere “Tuvošanās” [Tikšanās ar mākslinieku] [Izstādes atklāšana]


Mākslinieka esība ir nepārtraukts ceļš un apzināta tieksme tuvoties gaišajam, skaistajam, harmonijai.

Izglītošanās palīdz saskatīt visuma dāvāto neapstrīdamo harmoniju un labvēlību it visā.

Mums ir iespēja piedzīvot Pateicību par visu notiekošo.

Glezniecība ir izteiksmes veids, kas palīdz dalīties ar Kosmosa likumību pētniecības procesā gūtajām atziņām.


Gleznotāja Linda Zīvere ir absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Tekstilmākslas nodaļu (1987) un Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības meistardarbnīcu (1996), tomēr pirmos 4 kursus Akadēmijā mācījās Tekstilmākslas nodaļā. Viņas pasniedzēji bija profesori Rūdolfs Heimrāts, Indulis Zariņš un Aleksejs Naumovs.


“Linda Zīvere daudzus gadus neatlaidīgi strādā abstraktās glezniecības jomā. Viņa nemēdz izklaidēt savu darbu skatītājus ar atraktīvām kompozīcijām, bet piedāvā nopietnības un klusuma caurstrāvotas gleznas, kuras iejūtīgu skatītāju mēdz apbalvot ar maiguma un klātbūtnes piedzīvojumu”, tā saka kurators Māris Upzars. Šobrīd Linda Zīvere dzīvo Dānijā, Kopenhāgenā, tomēr savu un savu bērnu nākotni viņa saista ar Latviju.


Ielūdzam uz gleznotājas Lindas Zīveres izstādes “Tuvošanās” atklāšanu galerijā RĀMIS, 30.03.2023., plkst. 19.00


ENG: Linda Zīvere “Approaching” [Meet the Artist] [Exhibition opening]

 

The artist's being is a continuous journey and a conscious striving towards the light, the beautiful, harmony.

Education helps one to see the unquestionable harmony and benevolence that the universe bestows in everything.

We have the opportunity to experience Gratitude for all that is.

Painting is a form of expression that helps us to share the insights gained from the process of exploring the laws of the Cosmos.


Linda Zīvere graduated from the Textile Art Department of Riga Applied Arts High School (1987) and the Monumental Painting Workshop of the Art Academy of Latvia (1996), however, she studied the first 4 courses at the Academy in the Textile Art Department. Her teachers were professors Rūdolfs Heimrāts, Indulis Zariņš and Aleksejs Naumovs.


"Linda Zīvere has been working persistently in the field of abstract painting for many years. She does not tend to entertain viewers with attractive compositions, but offers paintings imbued with seriousness and silence, which tend to reward the sensitive viewer with an experience of tenderness and presence", says curator Māris Upzars. Linda Zīvere currently lives in Copenhagen, Denmark, but she associates her future and that of her children with Latvia.


We invite you to the opening of the exhibition "Approaching" by the painter Linda Zīvere at gallery RĀMIS, 30.03.2023., 19.00.

bottom of page