top of page

18-21

Kalnciema kvartāla galerija

Kalnciema Iela 35

LV: Stripburger: Thirty Years of Making a Scene


Stripburger ir atlernatīvs komiksu žurnāls ar sevišķu raksturu un izteikti kosmopolītu gaumi, kas pirmo reizi publicēts 1992. gadā. Trīs desmitgažu laikā, žurnāls izaudzis no eksperimentāli vizuāla zīna pašu priekam, līdz vienam no zināmākajiem un aktīvākajiem Slovēnijas un starptautiskās komiksu jomas dalībniekiem un spēcīgam neatkarīgās un alternatīvās komiksu kultūras veicinātājam/atbalstītājam. Vairāki šobrīd labi zināmi mākslinieki aizsāka savu radošo karjeru Stripburger lappusēs.


Izstādes fokusā ir jaunā un apjomīgā trīsdesmitgades antoloģija Netīrie Trīsdesmit: Trīsdesmit gadi radot komiksus, komiksu kokteilis, kas atspoguļo žurnālā publicētos komiksus pēdējo trīsdesmit gadu laikā. Starp izteiksmīgajiem un raupjajiem komiksiem skatāmas arī tekstuālas starpspēles, radot priekšstatu par komiksu jomu un to, kas ir Stripburger. Izstādē skatāmi sietspiedes un riso drukas plakāti, ko radījuši komiksu mākslinieki, kas iekļauti antoloģijā kopā ar daudziem citiem draugiem no (žurnāla) pirmsākumiem un viņu daudzveidīgajiem un unikālajiem komiksiem.


Izstādē pārstāvēti tādi mākslinieki kā Dāvids Krančans, Matejs Stupica, Andrejs Štulars, Jakobs Klemenčičs, Leons Zuodars, Igors Hofbauers – Hof, Dunja Jankoviča, Danijels Žeželja, Pakito Bolino, Matiass Lēmans, Karoline Surī, Samplerman, Leo Kjevrē, Bendiks Kaltenborns, Lars Fiske, Bruno Borges, Migels Karneiro, Makss Andersons, Mati Hāgelbergs, Arkadi, Atak un citi.ENG: Stripburger: Thirty Years of Making a Scene


Stripburger, an edgy comics magazine with a peculiar character and a distinctive cosmopolitan taste was first published in 1992. In three decades, it has evolved from an experimental visual fanzine into one of the most prominent and active players in both Slovenian and international comics scene and an adamant promoter of independent and alternative comics culture. Many of the now-established names have started their creative careers on the pages of Stripburger.


In focus of the exhibition is the chunky new anniversary anthology Dirty Thirty: Thirty Years of Making a Scene, a representative cocktail of comics, published in the magazine in the past three decades. Among vibrant and gritty comics there are textual intermezzos, bringing insight into the scene and what Stripburger is all about. Silkscreen and riso posters were created by comics authors, who are included in the anthology amidst our many other friends-since-ever with their diverse and unique comics.


Featured artists include David Krančan, Matej Stupica, Andrej Štular, Jakob Klemenčič, Leon Zuodar (SI), Igor Hofbauer – Hof, Dunja Janković, Danijel Žeželj (HR), Pakito Bolino, Matthias Lehmann, Caroline Sury, Samplerman, Léo Quievreux (FR), Bendik Kaltenborn, Lars Fiske (NO), Bruno Borges, Miguel Carneiro (PT), Max Andersson (SE), Matti Hagelberg (FI), Arkadi, Atak (DE) and others.

bottom of page