top of page

18-22

Hyper radošais centrs

Tērbatas iela 57

LV: Elizaveta Povysheva “Art beyond borders” [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] [Radošā darbnīca]Ierodoties Latvijā, pirmo reizi izlēmu doties uz bāru 2022. gada aprīlī ar domām, ka "te jau tā krievvalodīgajiem nebija īpaši priecīgi, tagad laikam vēl jo vairāk", pietam izjūtot bailes no komunikācijas. Pie manis piesēda kādi divi vīrieši - amerikānis un vācietis. Kad viņi apvaicājās kāpēc es esmu atnākusi uz bāru ar šādu noskaņojumu, es padalījos ar savu stāstu. Viņi mani atbalstīja un ieteica par šo stāstu stāstīt visiem. Un tā sākās mans "politisko" gleznu periods, lai gan es pati tās neuzskatu par politiskām. Es stāstu par sevi un izvairos no strīdīgiem tēmatiem savā mākslā.


Mana pirmā sadursme ar politisko situāciju notika, kad Navaļnijs tika saindēts. Tajā brīdī es sāku ļoti uztraukties un sekot līdzi ziņām, un visi man tuvie cilvēki ieteica neiesaistīties tādās aktivitātēs kā piemēram piedalīšanās mītiņos. Laikā, kad notika ar viņa atgriešanos saistīti nemieri un mītiņi mani nelikumīgi aizturēja. "Ir acīmredzami, ka es nekur nepiedalījos, vienkārši staigāju ar savu draudzeni. Visiem tas ir jāsaprot, tas ir tik acīmredzami, " domāju es savā prātā tobrīd, kad tiesnesis pasludināja spriedumu - 12 dienas. Termiņa pirmā puse pagāja uz adrenalīna, otrā-depresijā. Bet galvenais, ko es toreiz sapratu, ir tas, ka cilvēku - līdzīgu man ir ļoti daudz.


Tiklīdz sākās karš, es gandrīz uzreiz pārcēlos uz Latviju un jau pavisam drīz ieguvu bēgļa statusu. Šī izstāde apraksta manu ceļu no šiem notikumiem līdz pat šodienai.ENG: Elizaveta Povysheva “Art beyond borders” [Curator's Tour on demand] [Workshop]


Soon after arriving in Latvia in April 2022, I went to a bar for the first time, with the thoughts "they didn't like Russians here anyway, now, probably even more", I was afraid of communication. Two men sat down with me - an American and a German. When they asked why I came to the bar in such a mood, I shared my story. They supported me and advised me to tell this story to everyone. And so began my period of "political" paintings, although I myself do not consider them political. I talk about myself and avoid controversial topics in my art.


My first encounter with the political situation occurred at the time when Navalny was poisoned. Then I started to worry quite a lot and follow the news, and all my relatives dissuaded me from participating in activities, such as rallies. During the unrest and rallies related to his return, I was illegally detained. "Obviously, I didn't participate in anything, I was just walking with a friend. Everyone should understand this, it's so obvious," I thought at that moment when the judge announced the sentence - 12 days. The first half of the term was spent on adrenaline, and the second half was in a depression. But the main thing that I realized then is that there are a lot of people like me.


When the war started, I almost immediately moved to Latvia and soon received refugee status. This exhibition describes my journey from those events to the present.

bottom of page