top of page

RSU Anatomijas muzejs

RSU Anatomijas muzejs, Kronvalda bulvāris 9

18-22

LV: Baiba Rībere "Mierpilns" [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku]


No 29. februāra līdz 27. aprīlim RSU Anatomijas muzejā, Kronvalda bulvārī 9, būs skatāma Baibas Rīberes personālizstāde “Mierpilns”. Izstādē būs apskatāmi ar roku izšūti portreti - cilvēku sejas fragmenti, kurus autore ievērojusi muzeja kolekcijas slapjo preparātu traukos.

Izstādē aplūkojamos darbos atmesta šo eksponātu anatomiskā loma kolekcijā un pat preparātu traukos redzamā krāsu palete, atstājot tikai gaismā un ēnā iezīmētos sejas vaibstus. Portreti izšūti uz medicīniskās marles, tādējādi atsaucoties uz medicīnas vēsturi, materiāla simboliku, kā arī pašu muzeja kolekciju. Tā kā cilvēki, kuru ķermeņa fragmenti atrodas RSU Anatomijas muzeja kolekcijā, ir anonīmi, par darbu nosaukumiem izmantoti šo cilvēku unikālie “vārdi”, ar kādiem tie pazīstami muzeja darbiniekiem, – eksponātu signējuma numuri. Portreti balansē starp trauslo un izturīgo, mirušo, bet joprojām dzīvojošo, brīvo, taču ierobežoto, neatpazīstamo, bet visiem it kā zināmo. Mierpilni portretu fragmenti, kuru pilnība slēpjas anatomiskās kolekcijas esībā.

Par darbiem autore stāsta: “RSU Anatomijas muzejā tiek atgādināts, ka “visi muzeja eksponāti ir kādreiz dzīvojušu cilvēku ķermeņu daļas”. Tomēr to zināt un to ieraudzīt ar savām acīm – tās ir divas dažādas pieredzes. Manai pieredzei pievienojās vēl trešā nianse – strādāt muzejā. Laikam ejot, es kolekcijā sāku pamanīt arvien vairāk detaļas, kuras pirms tam nebiju ievērojusi. Tas radīja sajūtu, ka kolekcija ir pieņēmusi manu klātbūtni, palēnām atklājot savus noslēpumus. Eksponātiem, kas uz mani atstāja vispaliekošāko iespaidu, bija detaļa, ko pat neanatoms atpazītu kā cilvēka ķermeņa daļu, – dažiem slapjajiem preparātiem bija sejas vaibsti. Mums nav zināms ne šo cilvēku vārds, ne profesija, pat ne tas, no kā viņi miruši, taču muzejā atrodas visdārgākais, kas viņiem jebkad ir piederējis, – viņu ķermenis, kurš stāsta viņu dzīvesstāstu savā veidā.”

Baiba Rībere (Baiba Rieber) strādā ar tekstilu un ir specializējusies izšūšanā ar rokām. Autore izšūšanu apguvusi Karaliskajā rokdarbu skolā Apvienotajā Karalistē (Royal School of Needlework, UK) un Lesāža skolā Francijā (Ecole Lesage, FR), kā arī mācījusies dažādas rokdarbu tehnikas pie privātiem meistariem. Savos darbos viņa bieži iedvesmojas no vēsturiskām kolekcijām un tajās atrodamajiem priekšmetiem. Šī ir autores pirmā personālizstāde.


ENG:  Baiba Rieber "Piece-ful" [Exhibition Opening] [Meet the Artist]


From the 29th of February to the 27th of April in the RSU Anatomy Museum, at Kronvalda bulvaris 9, Baiba Rieber’s personal exhibition “Piece-Ful” will take place. The exhibition will display hand embroidered portraits which show the fragments of human faces that the artist met face to face as wet specimens in the museum’s collection.

The portraits in this exhibition dismiss the anatomical reference and the purpose of the collection, even the colour scheme associated with them as anatomical exhibits is avoided, leaving only the facial features marked by light and shadow. Medical gauze is used as a base material to embroider on, as a reference to its historical context, material purpose and the collection itself. Since the residents of the museum's collection are anonymous, the titles of the work are their unique “name” in the collection – the registration number. These embroidered portraits linger between fragile and tough, hard but soft, living but dead, freed but enclosed, part but complete, piece but peaceful.

Baiba Rieber, commenting her work says: “The RSU Anatomy Museum states: "The exhibits are body parts of once living people"...yet, knowing that and seeing it with one’s own eyes are two very different experiences. I happen to experience the collection in a third way as well - as a museum employee. Over time I started to notice more details in the exhibits that I had missed before - it made me feel like the collection had decided to trust me and reveal its secrets. One type of detail in particular came to my attention, a detail that even a non-anatomist would identify as human - some wet specimens had faces. We do not know their names, professions, even the causes of death are not known, but what the museum does have are the fragments of the most precious thing they once possessed - the body they lived in, which tells their life stories in its own way.”

Baiba Rieber works with textiles and often takes her inspiration from historical collections and objects that can be found there. She specializes in hand embroidery and has studied at the Royal School of Needlework (UK) and Ecole Lesage (FR) as well as from various master embroiderers. This is her first personal exhibition.

bottom of page