top of page

PILOT

Riharda Vāgnera 3

18-22

LV: LMA studentu un pasniedzēju izstāde "Pāreja" Mākslinieki: Elīna Zunde, Maija Kurševa, Juris Petraškevičs, Līva Priedīte, Grieta Vītoliņa, Mika Solomons, Linda Jākobsone-Viškere, Annija Drungila, Patrīcija Krongorne, Gunta Lante, Ieva Vorkale

[Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālajā mākslas telpā PILOT no 8. februāra apskatāma izstāde “Pāreja”, kas tapusi sadarbībā starp pedagogiem un studentiem, lai izceltu un aktualizētu mūsdienu zīmējumu Latvijas Mākslas akadēmijas studiju procesā. Izstādes darbus vieno zīmējuma medijs un saruna par redzi, redzes fenomenu – krāsu un melnbalto spektru. Kā to attiecināt uz zīmējuma attīstību mūsdienās kā redze skar katra autora radošo darbu?

Izstādes ideja radusies Zīmēšanas kontekstuālās kompozīcijas kursa gaitā, kas Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmā Glezniecības apakšnozarē pastāv kopš 2018. gada sadarbībā ar Zīmēšanas katedru. “Pāreja” tapusi sadarbībā starp māksliniekiem, Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogiem Elīnu Zundi, Maiju Kurševu un Juri Petraškeviču, kuri kā pārstāvji no Latvijas Mākslas akadēmijas kopīgi iesaistījušies NDS (Northern Drawing School – Ziemeļvalstu mākslas augstskolu kopprojekts jaunām perspektīvām par zīmējumu mākslas izglītībā) un dažādu apakšnozaru studentiem. Izstādē piedalās Zīmēšanas specialitātes, Grafikas, Kustība.Attēls.Skaņa, kā arī Scenogrāfijas apakšnozaru studenti. Ar dalību šajā izstādē NDS piesaka savu klātbūtni Rīgā un uzsāk turpmāku starptautisku sadarbību. NDS piedalās izstādē ar  aptauju, kuru 2023. gadā aizsāka NDS Oslo Nacionālā mākslas akadēmijas studenti un 2024. gadā papildinājuši LMA pārstāvji. Tas ir interaktīvs dialogs par zīmēšanu, kurā aicināti iesaistīties izstādes apmeklētāji.

Izstādes darba laiks:

8. februāris – 23. marts, 2024

O., T., C., P., Se. 12:00 – 18:00

PILOT adrese: Riharda Vāgnera iela 3, Rīga


ENG: "Transition", Artists: Elīna Zunde, Maija Kurševa, Juris Petraškevičs, Līva Priedīte, Grieta Vītoliņa, Mika Solomons, Linda Jākobsone-Viškere, Annija Drungila, Patrīcija Krongorne, Gunta Lante, Ieva Vorkale 

[Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


The exhibition “Transition” is on view from February 8 in the experimental art space PILOT of the Art Academy of Latvia. It is created in collaboration between tutors and students in order to highlight and actualize the practice of contemporary drawing in the study process in the Art Academy. 

The exhibition showcases the medium of drawing and a conversation about vision, the phenomenon of vision – the spectrum of colors and the black and white. How can it be related to the progress of contemporary drawing; how does the vision affect the creative work of each author?

The idea of the exhibition came up in the Contextual Composition of Drawing course, which has been running since 2018 at the Art Academy of Latvia’s MA in Painting, in collaboration with the Department of Drawing. "Transition" is a collaboration between artists and lecturers at the Art Academy of Latvia Elīna Zunde, Maija Kurševa and Juris Petraškevičs, and students from different departments specializing in  The Drawing , Graphic Arts, Movement.Image.Sound as well as Scenography. The three established artists represent the Art Academy of Latvia in the NDS (Northern Drawing School – a joint project of Nordic art universities for new perspectives on drawing in art education). By participating in this exhibition, NDS announces its presence in Riga and initiates further international cooperation. NDS participates in the exhibition with a questionnaire, which was initiated in 2023 by NDS Oslo National Academy of Arts students and extended by AAL representatives in 2024. It is an interactive dialogue about drawing, in which the visitors of the exhibition are invited to participate.

Exhibition Dates:

February 8 - March 23, 2024

Open on Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays from 12:00 PM to 6:00 PM

PILOT Address: Riharda Vāgnera iela 3, Riga

bottom of page