top of page

Aminori

Krišjāņa Valdemāra iela 69

18-22

LV: Līga Ķempe “VENUS” [Tikšanās ar mākslinieku] 


Mūsdienu gleznotāja Līga Ķempe savus modeļus atradusi Eiropas glezniecības klasiķu darbos. Pāršķirstot mākslas vēstures lappuses, Līga iedvesmojusies no tādiem gleznotājiem, kā itāļu Sandro Botičelli un Ticiana, vācu Lūkasa Krānaha, franču Žana Ogista Dominika Engra, spāņu Francisko Goijas un flāmu Pītera Paula Rubensa, un piedāvā mums savu interpretāciju viņu gleznotajām Venērām. 

Dievietes, ko sastopam Līgas izstādē, brīžiem iegūst visai kuplas formas, bet brīžiem tās sarūk līdz pavisam niecīgam elfu izmēram, tai pat laikā neko nezaudējot no sava rakstura un skaistuma. Šīs gleznainās varones raksturo smalka līnija, plastiska izteiksme, skaidra kompozīcija, pārdomātas detaļas. Gleznotāja uzskata, ka “viņu kailums ir dievišķs.”  

Līga Ķempe ir dzimusi liepājniece un 1995.gadā absolvējusi toreizējo Liepājas Lietišķās mākslas koledžu. 2003. gadā ieguvusi mākslas maģistra grādu gleznošanas apakšnozarē, pabeidzot studijas Latvijas Mākslas akadēmijā, profesoru Normunda Brasliņa, Jura Jurjāna un Kristapa Zariņa meistardarbnīcā. Līgas diplomdarbs bija viņas pirmā personālizstāde “Carpe Diem” Rīgas galerijā “Bastejs” 2002.gadā. 

Līgas Ķempes darbi izstādīti Beļģijā, Dānijā un Francijā un atrodas Liepājas muzeja, privātu kolekcionāru kolekcijās, kā arī privātīpašumos Latvijā un citur pasaulē. Viņas gleznas izmantotas kompaktdisku un grāmatu vāku noformējumā.


ENG: Līga Ķempe “VENUS”  [Meet the Artist] 


The contemporary painter Līga Ķempe has found her models in the works of the classics of European painting. Līga was inspired by such painters as the Italians Sandro Botticelli and Titian, the German Lucas Cranach, the French Jean-Auguste Dominique Ingres, the Spanish Francisco Goya and the Flemish Peter Paul Rubens, and offers us her own interpretation of Venuses they have painted.

The goddesses that we meet at the exhibition sometimes take on very big forms, but at other times they shrink to the size of very tiny elves, while at the same time losing nothing of their character and beauty. These heroines are characterized by fine line, plastic expression, clear composition, thoughtful details. The painter believes that "their nakedness is divine."

Līga Ķempe was born in Liepaja and in 1995 she graduated from the then Liepaja College of Applied Arts. In 2003, she obtained a Master of Arts degree in painting, completing her studies at the Latvian Academy of Arts, in the master workshop of professors Normunds Brasliņš, Juris Jurjāns and Kristaps Zariņš. Liga's thesis was her first solo exhibition Carpe Diem in Riga gallery Bastejs in 2002.

Līga Ķempe's works have been exhibited in Belgium, Denmark and France and are in the collections of the Liepāja Museum, private collectors, as well as in private properties in Latvia and all over the world. Her paintings have been used in the design of CDs and book covers.


ligakempe.lv

bottom of page