top of page
M/Gallery
M/Gallery

ceturtd., 30. sept.

|

M/Gallery

M/Gallery

One-day pop-up of Laura Kaktiņa’s self-portraits + complimentary drinks for the first arrivals. Open until 22:00 or last visitor.

Registration is Closed
See other events

Time & Location

2021. g. 30. sept. 18:00 – 22:00

M/Gallery, Aristida Briāna iela 9, Centra rajons, Rīga, LV-1001, Latvia

About the event

One-day pop-up of Laura Kaktiņa’s self-portraits + complimentary drinks for the first arrivals

The twelve self-portraits were made in a period of 3 years (2018 – 2021). Each depicts a non-existent person that captures the inner emotions of a particular situation or time period. During that time Laura was doing a lot of contemplation and self-reflection, therefore, these imaginary people became mirrors of her subconscious world. Using painting as an alternative outlet for her feelings helped Kaktiņa resolve inner emotional challenges.

In addition to the pop-up, M/Gallery will present “Giving In” solo show by Kaktiņa, showcasing 10 paintings inspired by the Latvian landscapes, namely Kurzeme’s coast - Pāvilosta and Jūrkalne. Kaktiņa’s work is characterised by earthy tones and smooth, calming colour fields. The near-perfect symmetry and positioning of the objects within the landscapes pay homage to Laura’s background in graphic design, where the visual language follows strict rules of composition.

----

Mākslinieces Lauras Kaktiņas portretu vienas dienas pop-up + bezmaksas dzērieni pirmajiem apmeklētājiem

Divpadsmit pašportreti tapuši 3 gadu laikā (2018. – 2021.) Katrs attēlo neesošu personu, kas notver konkrētas situācijas vai laika perioda iekšējās emocijas. Šajā laikaposmā Laura nodevās daudz pārdomām un pašanalīzei, tāpēc iedomātie personāži kļuva par viņas zemapziņas pasaules spoguļiem. Gleznošana ir alternatīvs veids, kā izpaust sajūtas, kas palīdzēja Kaktiņai atrisināt iekšējus emocionālus pārdzīvojumus.

Papildus pop-up šovam M/Gallery piedāvā mākslinieces Lauras Kaktiņas personālizrādi “Paļaušanās”, kurā tiks izstādītas 10 jaunas oriģinālas gleznas. Darbi tapuši, iedvesmojoties no Latvijas ainavām, īpaši Kurzemes piekrastes — Pāvilostas un Jūrkalnes. Kaktiņas darbus raksturo pieklusināti toņi un vienmērīgi, nomierinoši krāsu laukumi. Gandrīz ideālā simetrija un objektu izvietojums ainavās atspoguļo Lauras pieredzi grafiskajā dizainā, kur vizuālā valoda seko stingriem kompozīcijas noteikumiem. Kaut arī Kaktiņas gleznu estētiskais aspekts ir saistīts ar kontroles pielietojumu, poētiskais vēstījums, kas slēpjas aiz šīs kolekcijas, ir gluži pretējs – atbrīvošanās no vēlmes kontrolēt.

More about M/Gallery: https://www.mgalleryriga.com/

Share this event

bottom of page