top of page
ISSP
ISSP

ceturtd., 25. nov.

|

ISSP

ISSP

Solo exhibition of “Riti raiti rīta rasa” by artist Iveta Gabaliņa, 17:00-21:00 or the last visitor.

Registration is closed
See other events

Time & Location

2021. g. 25. nov. 17:00 – 21:00

ISSP, Marijas iela 13, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvia

About the event

ENG // The solo exhibition "Roll, roll morning dew" by Iveta Gabaliņa focuses on the healing practice of the Latvian sauna, where the body, mind and spirit are healed using herbs, oral folklore and immersion in cold water. Created as a visual diary over several years, the exhibition features both anthotype portraits and the carefully collected remains of sauna besoms.

"A wise sauna master once said that a sauna is a place of transformation, but for me it has become a space of self-acceptance. The bathhouse teaches me to accept my own body first, with all its blemishes and seeming imperfections, built up as a result of unconscious words and assumptions. The sauna teaches us to see the other as a part of oneself, without judgement or reproach. But most of all, the sauna shows you the spring within yourself, flowing from the depths of the earth, offering water unconditionally.” – Iveta Gabaliņa

IVETA GABALIŅA (1979) has studied photography at Andrejs Grants' studio, Bournemouth Art Institute, and in the Master's Programme in Photography at the University of Aalto, Helsinki. Her works have been exhibited both in Latvia and abroad, including C/O Berlin in Germany, GESTE Paris, Williams Tower Gallery in Houston, festivals in Singapore, Hannover, Australia, Poland, etc. Her works are also held in such significant art collections as the Victoria and Albert Museum, GESTE Paris and the Deutsche Börse Art Collection, Germany.

LV // Ivetas Gabaliņas personālizstāde “Riti raiti rīta rasa” pievēršas latviešu pirts dziedniecības praksei, kur ķermenis, prāts un gars tiek dziedināts, izmantojot augus, mutvārdu folkloru un gremdēšanos aukstā ūdenī. Tā ir vairāku gadu garumā autores veidota vizuāla dienasgrāmata, kuras lapās var atrast gan antotipijas tehnikā veidotus portretus, gan rūpīgi vāktas pirts slotas paliekas.

“Kāda vieda pirtniece reiz teica, ka pirts ir transformācijas vieta, bet man tā ir kļuvusi par sevis pieņemšanas telpu. Pirts māca man pieņemt vispirms pašai savu ķermeni, ar visām vātītēm un šķietamiem nesmukumiem, kas uzslāņojušies neapzinātu vārdu un priekšstatu rezultātā. Pirts māca redzēt otru kā sevis daļu, bez vērtēšanas un nosodījuma. Bet visvairāk pirts māca sevī ieraudzīt avotu, kas plūst no zemes dzīlēm, nevardarbīgi piedāvājot ūdeni.” – Iveta Gabaliņa.

IVETA GABALIŅA (1979) fotogrāfiju apguvusi Andreja Granta studijā, Bornmutas Mākslas institūtā, un Fotogrāfijas maģistratūras programmā Ālto universitātē, Helsinkos. Viņas darbi izstādīti Latvijā un ārvalstīs, tostarp CO Berlin, Vācijā, Geste Paris, Williams Tower Galerijā, Hjūstonā, festivālos Singapūrā, Hanoverē, Austrālijā, Polijā u.c.. Gabaliņas darbi atrodas arī tādās nozīmīgās mākslas kolekcijās kā Victoria & Albert muzeja kolekcija, Geste Paris un Deutsche Borse kolekcijā, Vācijā.

Web // https://issp.lv/en/news

Share this event

bottom of page