top of page

TUR

18-22

LV: Jānis Dzirnieks "Optimized Flow" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Izstādē TUR_telpā Dzirnieks pēta Konstruktīvo teoriju (kā rodas un saglabājas sistēmas, radot plūsmu arhitektūru) un ar to saistītās idejas. Izmantojot dažādas fiziskas izpausmes un to veidošanas procesu, Dzirnieks atspoguļo realizāciju tām idejām, ar kurām sastopas pētījumā – īpaši, kā siltums plūst dabiskās un sintētiskās vidēs. Caur materiālu izvēli un skarbo pilsētvidi, kurā darbs tiek izstādīts, var teikt, ka mākslinieks atsaucas arī uz cilvēka lomu un tā ietekmi uz siltumu un plūsmu mijiedarbībā ar vidi.


ENG: Jānis Dzirnieks "Optimized Flow" [Curator’s Tour on demand]


For his show at TUR_telpa, Dzirnieks delved into Constructal Theory (simply put: how systems emerge and persist by generating a flow architecture) and related concepts. Through various physical manifestations and his process in making them, he gives expression to the ideas he encounters in his research, in particular how heat flows through natural and synthetic environments. Indirectly - through his choices of material and the harsh urban feel of the setting in which the work is presented - he might also be said to refer to the human element and its impact on heat, flow and its effects on environments.


bottom of page