top of page

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Ukrainas Neatkarības iela 1

18-19

LV: Kuratori - Kristīne Liniņa, Kaspars Vanags. Pēcnāves dzīve. Piemiņas prakses un muzejs [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru 17:30]


Ne katra diena ieiet vēsturē, un ne katra slava ir mūžīga. Pārcilājot muzeja krātuvēs noglabātas vēstures liecības, kas – līdzīgi atmiņām – laika gaitā sākušas balēt un irt, tapusi izstāde “Pēcnāves dzīve. Piemiņas prakses un muzejs”. Izraudzītā tēma saistīta ar paaudžu nomaiņu Latvijas muzejos. Tās pamatā ir pieļāvums, ka padomju okupācijas laikā dibinātiem vēstures muzejiem ir traumēta atmiņas funkcija vai arī tie kalpojuši gluži citam nolūkam – piemiņai kā ideoloģizētai godināšanas formai.


ENG: Curators: Kristīne Liniņa, Kaspars Vanags. Life after Death. Remembrance Practices and the Museum [Meet the Artist] [Curator’s Tour at 17:30]


Not every day goes down in history and not all fame is forever. As we browse and re-examine the historical evidence stored away in the museum’s depository and see the artefacts starting to fade and disintegrate just like memories, the process has given rise to an exhibition entitled ‘Life after Death. Remembrance Practices and the Museum’. The subject we have chosen deals with generational change in Latvian museums. It is based on an assumption that history museums founded during the Soviet occupation suffer from post-traumatic disorders of memory function or perhaps were created to serve another purpose altogether – remembrance as an ideologized form of honouring.

bottom of page