top of page

427

Stabu iela 70

18-22

LV: Group show "427 Collection" [Izstādes atklāšana] [Kuratora tūre pēc pieprasījuma]


Tāpat kā jebkurā dzīves telpā, arī galerijas aizmugures birojs pamazām sāka apaugt ar pamestiem, aizmirstiem, nepareizi piegādātiem, iemainītiem mākslas darbiem, kas pārtapuši par 427 kolekciju, kas iezīmēs galerijas desmitgadi. Kolekcija, ko veido skices, zīmējumi, gleznas, video un skaņu darbi, skulptūras un objekti, fotogrāfijas un citi mediji, ir kā pastāvīgi mainīgs organisms ar iespējamiem turpinājumiem un mutācijām. Kolekcijas mērķis ir izpētīt, ko nozīmē izstādīt virkni mākslas darbu, kas kolekcijā bieži vien parādās diezgan procesuālā un spontānā veidā.


ENG: Group show "427 Collection" [Exhibition Opening] [Curator's Tour on demand]


Like any living space, the gallery’s office gradually sprouted with abandoned, forgotten, misdelivered, bartered works of art that have grown into the 427 Collection that will mark the 10th anniversary of the space. Consisting of sketches, drawings, paintings, video and sound works, sculptures and objects, photographs, and other mediums, the collection presents itself as an ever-shifting organism with possible continuations and mutations. The collection aims to explore what it means to exhibit a number of artworks that often appear in the collection in a rather processual and spontaneous manner.

bottom of page