top of page

Zuzeum

Lāčplēša iela 101

18-20

LV: Jānis Avotiņš "Bez nosaukuma" [Tūres ar gidu, 18:30 un 19:30]


Jānis Avotiņš visbiežāk sevi izsaka glezniecībā, retāk grafikas vai trīsdimensionālos darbos. Radošo iedvesmu viņš galvenokārt gūst no padomju ēras vizuālā kultūrvēsturiskā mantojuma, taču mākslinieka darbos šķietami atpazīstami ikdienišķi tēli iegūst citu, pārlaicīgu nozīmi. Mākslas darbs “Bez nosaukuma” neko nepasaka priekšā, bet ļauj katram to piedzīvot un izprast caur savu individuālo pieredzi. Tai skaitā, "Bez nosaukuma" ir trīsdimensionāls darbs, kas padara šo notikumu vēl īpašāku!


Kabatas izmēra laikmetīgās mākslas izstāžu telpā – mākslas centra Zuzeum Siltumnīcā – līdz jūnija vidum būs skatāma mākslinieka Jāņa Avotiņa POP UP izstāde.


Ekskursijas uz Zuzeum Studio 18.30 un 19.30

Darba laiks 18.00-20.00


ENG: Jānis Avotiņš "Bez nosaukuma" [Tours with a guide, 18:30, 19:30]


Jānis Avotiņš most often expresses himself in painting, less often in graphics or three-dimensional works. He derives his creative inspiration mainly from the historical heritage of the Soviet era, but seemingly recognizable everyday images acquire a different, timeless meaning in the artist's works. The artwork "Untitled" does not say anything in advance, but allows everyone to experience and understand it through their own individual experience. In addition, "Untitled" is a three-dimensional work, which makes this event even more special!


A POP UP exhibition by the artist Jānis Avotiņš will be on view in the pocket-sized contemporary art exhibition space in the Zuzeum Art Centre Greenhouse until the middle of June.


Guided tours to the Zuzeum Studio at 18.30 and 19.30

Opening hours 18.00-20.00

bottom of page