top of page

TUR

Tallinas iela 10

18-22

LV: Maija Kurševa "Lapa uz lapas"


Ziemas izstāžu cikla “No aukstuma gaismā” noslēguma izstādē Maija Kurševa ielūdz skatītāju uz instalāciju, kas veltīta vienai vējā plīvojošai papīra lapai. 


Gandrīz 300 ar laku uz puscaurspīdīga zīdpapīra veidoti zīmējumi liegi šūpojas smalkā koka konstrukcijā. Katrs zīmējums ir savrupas papīra lapas kustības mirklis, tai šūpojoties no sākuma līdz beigām un vēlreiz atgriežoties sākuma punktā. Klasiskās animācijas tehnikā, kur ik kadrs veidots no atsevišķiem zīmējumiem, uz sienas rodas projicēta cilpa. Summējoties šie animācijas kadri, kas eksponēti kā atsevišķi zīmējumi telpā un kā animācijas cilpa, rada sajūtu par telpas dinamiku un laika telpiskumu. 


ENG: Maija Kurševa “From the Cold into the Light” 


For the final exhibition in the series “From the Cold into the Light” Maija Kurševa invites the viewer into an installation dedicated to a single sheet of paper swinging in the wind. 


Nearly 300 drawings made with varnish on semi transparent paper gently sway from a intricate wooden structure. Each drawing is a moment of movement of a solitary sheet of paper as it swings from beginning to end to beginning again. A frame by frame animation made up of the drawings form a loop projected on the wall. Together, these frames of animation presented as drawings in space and as a projected loop create a sense of dynamization of space and spatialization of time. 

bottom of page