top of page

Provodņiks

Ganību dambis 63

18-22

LV: Madara Bodniece “Es satiku Pavasari” [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] 


Katram gadalaikam ir sava dinamika un, manuprāt, pavasaris ir visdrosmīgākais gadalaiks. Viņš liek lauzties jaunai svaigai enerģijai cauri aukstumam, cauri melnai zemei, lai radītu košumu, piepildītu gaisu ar smaržām, debesis ar skaņām. 


Līdzīgi ir arī mūsu iekšējie pavasari, kad ziemas rimtums un tumsa ir savākusi tik daudz enerģijas, kas vairs nespēj nosēdēt mierā – tā grib lauzties laukā, tā vēlas parādīt sevi, un virmot gaisā kā pavasara pirmo ziedu smarža. 


Mūsu iekšējais pavasaris gan nav pakļauts konkrētām gaisa temperatūrām vai kalendārā gada mēnešiem. Tu vari satikt savu Pavasari katru dienu.


Kas ir mans Pavasaris, un kur es viņu satiku? Satiku to ejot pa Rīgas ielām, mētājoties no domas uz domu, kad Pavasaris nāca man pretī un iedvesa jaunu domu: “Es esmu te un mēs kopā varam radīt jaunu sākumu.”


Madara Bodniece ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju iegūstot maģistra grādu glezniecībā. Viņas darbi atrodami privātās kolekcijās ASV, Austrijā, Lielbritānijā, Īrijā, Nīderlandē un Latvijā. Grupu un solo izstādes – ASV, Polijā, Igaunijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Austrijā, Čehijā un Latvijā.

www.madarabodniece.com

ig: madara_bodniece


ENG: Madara Bodniece “I met the Spring” [Exhibition Opening] [Meet the Artist]


Every season has its own dynamics and I think spring is the boldest season. It makes new fresh energy break through the coldness, through the black soil to create splendor, to fill the air with smells, the sky with sounds.


Similarly are our inner awakenings like the feeling in the spring, when the serenity and darkness of winter have gathered so much energy that it can no longer sit still - it wants to break through, it wants to show itself, and it vibrates in the air like the smell of the first blooming flowers of spring.


However, our inner feeling of spring is not subjected to certain air temperatures or months of the calendar year. You can meet your own Spring every day.


What Spring means to me and where did I meet it? While my thoughts were running through my mind, I met the Spring walking the streets of Riga. It came up to me and inspired with a new idea: "I am here and we can create a new beginning together."


Madara Bodniece graduated from the Art Academy of Latvia with a master's degree in painting.

Her works can be found in private collections in the USA, Austria, Great Britain, Ireland, the Netherlands and Latvia. Group and solo exhibitions - in the USA, Poland, Estonia, Great Britain, Lithuania, Austria, the Czech Republic and Latvia.

www.madarabodniece.com

IG: madara_bodniece

bottom of page