NEW BEASTS OF BURDEN INSTA FINAL_1.jpg

Low Gallery

"NEW BEASTS OF BURDEN" by David Attwood / Enrico Freitag / Vika Kirchenbauer / Sigrid Viir

Lāčplēša iela 78A, Riga

(above the car wash)

About

LV / NEW BEASTS OF BURDEN

David Attwood / Enrico Freitag / Vika Kirchenbauer / Sigrid Viir

Marts 25 - Jūnijs 4, 2022

Šī grupas izstāde iezīmē darba un tā reprezentācijas sarežģītību, atklājot zinātkāru pašrefleksiju par mūsdienu un vēsturisko darba attēlojumu, mūsu attiecībām ar atpūtu un mākslas kā darba formas veidošanu. Šos dīvainos, jaunos darba zvērus saista šķietami iedzimtā vajadzība pēc ražošanas veidiem un, iespējams, tikpat spēcīga vēlme iegādāties, iegūt un piepildīt to, kā viņiem acīmredzami trūkst.

Darba laiks 31.03 (RLT) 18-22

Lāčplēša iela 78A (virs mašīnu mazgātuves)

ENG / NEW BEASTS OF BURDEN

David Attwood / Enrico Freitag / Vika Kirchenbauer / Sigrid Viir

March 25 - June 4, 2022

This group exhibition scratches lightly at the complexities of labour and their representation, revealing a curious self-reflection on contemporary and historical depictions of work, our relationship with leisure, laziness, and art-making as a form of labour. These strange New Beasts of Burden are bound by their seemingly inherent need for modes of production, and, perhaps equally, a voracious desire to purchase, acquire and fulfil what they apparently lack.

Opening hours on 31.03 (RLT) 18-22

Lāčplēša iela 78A (above the car wash)